Członkostwo w AHK Polska, czyli Biuro Prawno- Rachunkowe Maciej Skorupiński Sp. z o.o. w Polsko – Niemieckiej Izbie Przemysłowo – Handlowej.

Od marca 2019 roku Biuro Prawno-Rachunkowe Maciej Skorupiński Sp. z o. o. stało się oficjalnym członkiem AHK Polska, czyli Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

AHK Polska reprezentuje interesy około 1 000 firm członkowskich i od dwudziestu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych.

Polsko – Niemiecka Izba Przemysłowo – Handlowa zajmuje się współpracą z przedsiębiorstwami w zakresie handlu i usług na rynkach niemieckich oraz na rynku polskim. Umożliwia dostęp do informacji na temat gospodarki niemieckiej, analiz rynku, pomaga w pozyskiwaniu partnerów biznesowych oraz klientów. Poszukuje wspólnych ścieżek rozwoju oraz rozwiązań dla współpracujących ze sobą podmiotów tak aby współpraca była niezakłócona i przynosiła najlepsze efekty dla każdej ze stron.

Członkostwo w Izbie to przede wszystkim współpraca biznesowa, liczne spotkania z przedsiębiorcami, dostęp do informacji oraz cenne szkolenia biznesowe, podatkowe oraz zarządcze. Izba umożliwia także promowanie przedsiębiorstwa wśród pozostałych członków Izby.

Pomoc dla dużych firm w ramach Tarczy Finansowej PFR

W związku z kryzysem wywołanym działaniem wirusa SARS-CoV-2 firmy, niezależnie od branży i wielkości muszą zmagać się z trudnościami, polegającymi przede wszystkim na zachowaniu płynności finansowej przy jednoczesnym obniżeniu obrotów.

Jednym ze sposobów przeciwdziałania utracie płynności przez duże firmy oraz MŚP jest wystąpienie o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej oferowaną przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Biuro Prawno – Rachunkowe Maciej Skorupiński Sp. z o.o. w ramach swojej działalności oferuje pomoc firmom, które są zainteresowane zgłoszeniem się po wsparcie do Funduszu.

Oferujemy pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosków, a także konsultacje i pomoc prawną.

Dzięki Tarczy Finansowej PFR dla dużych firm można uzyskać finansowanie płynnościowe pod różnymi postaciami (pożyczka, nabycie należności lub wierzytelności, obligacje, gwarancje), finansowanie preferencyjne, stanowiące pożyczkę na pokrycie szkody poniesionej przez przedsiębiorstwo w związku z epidemią COVID-19 oraz finansowanie inwestycyjne polegające na nabywaniu lub obejmowaniu instrumentów kapitałowych przedsiębiorstw przez PFR.

Z programu mogą skorzystać:

– duże firmy, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników (zatrudnienie całkowite w grupie kapitałowej), lub których obrót jest wyższy niż 50 mln EUR lub suma bilansowa przekracza 43 mln EUR w ujęciu skonsolidowanym

– MŚP, które zatrudniają powyżej 150 pracowników z wyłączeniem właściciela (stan na 31.12.2019r.), ich roczny obrót za rok 2019 przekroczył 100 mln PLN i luka finansowa przekracza 3,5 mln PLN.

PFR przewidział także dodatkowe warunki, które muszą zostać spełnione, aby móc ubiegać się o dofinansowanie, a także przyznaje sobie możliwość oceny sytuacji przedsiębiorstwa, na podstawie której będzie przyznawana pomoc

Eksperci Biura Prawno – Rachunkowego Maciej Skorupiński Sp. z o.o. na bieżąco monitorują informacje płynące z PFR na temat warunków oraz terminów naboru wniosków, dzięki czemu pomogą rzetelnie przygotować wymagane dokumenty.

Skontaktuj się z nami, a udzielimy Ci niezbędnych informacji. 

 

Jak zaoszczędzić na wydatkach księgowych i prawnych z Biurem Prawno – Rachunkowym Maciej Skorupiński Sp. z o. o ? Jak przygotować przedsiębiorstwo na skutki pandemii w 2020?

W dobie pandemii koronawirusa i stale zmieniających się warunków ekonomicznych, kadry zarządzające poszukują sposobów na przeprowadzenie optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach. Zredukowanie wydatków w tak trudnym czasie jest jednym ze sposobów radzenia sobie z kryzysem i utrzymania płynności finansowej. Tekst ten prezentuje jakie są korzyści
z wprowadzenia outsorcingu usług księgowych i jak dzięki takiemu działaniu, klienci mogą zmniejszyć negatywne skutki kryzysu związanego z epidemią Covid-19.

Sprawdź, co Twojej firmie może dać zewnętrzna księgowość i na ilu płaszczyznach możesz wprowadzić oszczędności oraz usprawnienia.

Outsourcing księgowości, usług doradczych i prawnych, które oferuje Biuro Prawno – Rachunkowe Maciej Skorupiński z Poznania, to nic innego jak zlecenie opieki księgowej oraz prawnej nad przedsiębiorstwem i rezygnacja z wewnętrznych struktur w firmie, które generują zbyt wysokie koszty. Outsourcing usług księgowo – prawnych zapewnia przedsiębiorcy możliwość ponoszenia stałych, niższych kosztów, co znacznie ułatwia procedurę kontrolowania budżetu. A co bardziej istotne: wydatki na zewnętrzną księgowość dodatkowo podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania.

Z wyliczeń wynika, że outsourcing zintegrowanych usług w obszarze księgowości, doradztwa podatkowego, prawnego, obsługi kadr i płac pozwala na oszczędności rzędu 30% –  60% łącznych kosztów prowadzenia wewnętrznych działów w przedsiębiorstwie.

Do głównych kosztów, które podlegają zredukowaniu po wyborze outsourcingu należą:

  • Koszty personalne, koszty podatkowe + ZUS

Przedsiębiorca wybierający outsourcing nie zatrudnia wysoko wykwalifikowanych zespołów księgowych oraz prawnych, czego wynikiem są realne oszczędności na wynagrodzeniach. Do oszczędności należy zaliczyć także brak premii pracowniczych, wypłat za nadgodziny oraz kosztów nieobecności (urlopy lub zwolnienia chorobowe pracownika, zatrudnienia na zastępstwo). Ważną oszczędnością jest również brak finansowania specjalistycznych szkoleń. Oszczędności pojawią się, ponieważ nie występuje rotacja pracowników (brak zwolnień i rekrutacji nowych pracowników na ich miejsce).

Mniejszy zespół pracowniczy to również niższe koszty podatkowe oraz znaczące obniżenie składek odprowadzanych do ZUS.

  • Koszty infrastrukturalne, koszty eksploatacyjne

Rezygnacja z wewnętrznego działu księgowego oraz prawnego to ograniczenie kosztów związanych z wynajęciem powierzchni biurowej. Przedsiębiorca nie inwestuje również w budowanie kolejnych stanowisk pracy. Rezygnuje z zakupu biurek, wyposażenia, sprzętu komputerowego i biurowego. Ograniczenie liczby pracowników to także oszczędność na całej infrastrukturze IT tj. systemy księgowe, licencje specjalistycznych oprogramowań, systemy operacyjne ich integracja, wdrożenia, konserwacja, szkolenia pracowników z wybranego oprogramowania. Należy pamiętać, że obniżeniu ulegają koszty serwerów i bezpieczeństwa całej struktury IT.

Zmniejszenie liczby osób zatrudnionych to także obniżenie wydatków na artykuły spożywcze, eksploatacyjne takie jak papier, artykuły spożywcze czy paliwo.

  • Koszty logistyczne, koszty organizacyjne

Outsourcing księgowy rozwiązuje problem posiadania dodatkowej przestrzeni na bieżącą dokumentację księgową, ponieważ cała przechowywana jest w biurze rachunkowym. Obniżeniu ulegają  koszty związane z rekrutacjami pracowników, wydatkami związanymi z organizacją imprez integracyjnych oraz szkoleniami.

Interdyscyplinarność rozwiązań, które oferuje Biuro Prawno – Rachunkowe Maciej Skorupiński Sp. z o. o to bardzo ważny atut outsourcingu. Wieloletnie doświadczenie i podchodzenie do wielu zagadnień wielopłaszczyznowo pozwala na zaoferowanie najkorzystniejszych rozwiązań wypracowanych przez ekspertów i specjalistów z dziedzin prawa, księgowości, podatków czy też kontroli finansowych.

Nasi pracownicy zdają sobie sprawę z problemów i wyzwań jakie stoją na drodze przedsiębiorców, dzięki czemu mają możliwość dostosowania rozwiązań najlepszych do potrzeb oraz warunków danego biznesu. Stale szkolący się zespół oraz wdrażane przepisy pozwalają na świadczenie usług według najwyższych standardów. Ponad 20 ekspertów czuwa nad poprawnością obliczeń dla naszych klientów.

Dodatkowo biuro rachunkowe, prowadzące księgowość, jest zobowiązane do tworzenia analiz i raportów, w jasny i przejrzysty sposób obrazujących klientowi wymagane dane finansowe. Dzięki swoim zaleceniom, bazującym na bogatej wiedzy, biuro oferując outsourcing finansowy stanowi rzetelne i profesjonalne wsparcie w procesach decyzyjnych.

Do korzyści płynących z wyboru outsourcingu należy także oszczędność czasu. Zarząd firmy nie zajmuje się już kontrolą jakości i efektywności pracy poszczególnych zespołów. Wszelkie działania, związane z księgowością oraz tematami prawnymi koordynuje zewnętrzne biuro rachunkowe. Przedsiębiorca otrzymuje odpowiedzi i rozwiązania bez konieczności wdrażania się w zawiłe przepisy prawno – podatkowe i może koncentrować się na głównym obszarze działalności. Należy mieć na uwadze, że biuro rachunkowe ze względu na swoją specyfikę posiada wieloletnie doświadczenie i wyższą efektywność w kontaktach z instytucjami finansowymi i sądami, ponieważ wypracowało przez lata procedury, na które wewnętrzny dział poświęciłby znacznie więcej czasu.

Korzystanie z usług zewnętrznego biura rachunkowego to także wyższe bezpieczeństwo – profesjonalne zabezpieczenia sprzętowe oraz programistyczne. Posiadanie licencji, certyfikatów oraz procedur RODO pozwala na świadczenie usług zgodnie z przepisami. Biuro rachunkowe przejmuje także ryzyko realizowanych zleceń i ponosi ich finansowe konsekwencje w przypadku uchybienia przepisom prawa lub niedotrzymania terminów.

Aktualnie usługi Biura Prawno – Rachunkowego Maciej Skorupiński Sp. z o. o. ulegają rozszerzeniu.  Oprócz typowego outsourcingu księgowo – prawnego i za sprawą nowoczesnych narzędzi, przedsiębiorcom oferujemy również wsparcie w działach administracyjnych, działach fakturujących, działach płatności, wdrażania systemów obiegu dokumentów, windykacji czy dotacji.

Po podjęciu decyzji o przekazaniu księgowości do biura rachunkowego przedsiębiorca na początku ustala indywidualne warunki współpracy. Dodatkowo przedsiębiorca korzystający z usług Biura Prawno – Rachunkowego Maciej Skorupiński Sp. o. o. będzie posiadał stały dostęp do dokumentacji, poprzez wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w jego firmie, co także wpłynie na obniżenie kosztów przedsiębiorstwa.

Oszczędność pieniędzy, czasu oraz miejsca, dostęp do fachowej wiedzy z wielu dziedzin, bezpieczeństwo danych oraz rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań poparte wieloletnim doświadczeniem.

Takie korzyści możesz osiągnąć decydując się na współpracę z Biurem Prawno – Rachunkowym Maciej Skorupiński Sp. o. o.

Zastanów się jak funkcjonuje księgowość w Twoim przedsiębiorstwie? Jakie generuje koszty i ile wymaga czasu od Ciebie lub Twoich pracowników? Skontaktuj się z nami! Na pewno będziemy mogli wskazać miejsca, które usprawnimy, a Ty zaoszczędzisz swój czas i pieniądze!

Wszelkie pytania w zakresie współpracy prosimy kierować na adres:

biuro@skorupinski.pl

Zakład podatkowy w Niemczech – problem dla polskich przedsiębiorstw budowlanych w zakresie podatku dochodowego (PIT i CIT).

Wiele polskich przedsiębiorstw z branży budowlanej prowadzi swoją działalność na terytorium Niemiec. O ile dość dobrze jest rozpoznany problem związany z rozliczaniem podatku VAT od tego rodzaju działalności gospodarczej, to bardzo często uwadze umyka problematyka podatku dochodowego od przychodów osiąganych na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Niewielu przedsiębiorców z branży budowalnej, niezależnie od formy prawnej w jakiej prowadzona jest działalności, czy to w formie jednoosobowej działalności gospodarczej czy też spółki prawa handlowego, ma świadomość, iż po spełnieniu określonych przesłanek powinni rozliczać się w pewnym zakresie swojej działalności z podatku dochodowego w Niemczech, a nie w Polsce.

Kluczowa dla omawianej problematyki jest dwustronna umowa pomiędzy Polską a Niemcami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Określa ona przesłanki zmiany obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od dochodów osiąganych w drugim z państw storn umowy, a więc czy to w Polsce czy w Niemczech.

Najważniejszym pojęciem jest pojęcie „zakładu” (podatkowego) zdefiniowanego we wskazanej umowie. Powstanie takiego zakładu na terytorium Niemiec (i analogicznie Polski) zobowiązuje przedsiębiorcę, z Polski do obowiązkowego rozliczania się z podatku dochodowego od dochodów uzyskanych w ramach tego zakładu na terytorium Niemiec.

W kontekście polskich przedsiębiorstw budowalnych kluczowy jest jeden z elementów definicji zakładu podatkowego, który oznacza także plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne jednakże tylko w sytuacji, jeżeli trwają one dłużej niż dwanaście miesięcy. Klasycznym przypadkiem będzie np. budowa domu w Niemczech przez polskiego przedsiębiorcę budowalnego, która trwa 15 miesięcy. W takim przypadku koniecznym będzie rozliczenie podatku dochodowego od całego takiego „zakładu”, a więc w praktyce konkretnej budowy, w Niemczech. Co nalży podkreślić ów podatek będzie obliczany za dochody tego zakładu wstecznie, a więc od początku prowadzenia danej budowy, chociaż sam obowiązek podatkowy powstanie dopiero po przekroczeniu wskazanych 12 miesięcy. Dlatego bardzo ważnym jest rzeczywisty czas realizacji takich przedsięwzięć budowalnych, a nie czas planowany.

Przedsiębiorcy z Polski podejmujący się zleceń budowlanych na terytorium Niemiec powinni mieć na względzie owe regulacje i przemyśleć, czy z ich perspektywy opłacalnym jest podejmowanie realizacji zlecenia, które może skutkować powstaniem zakładu podatkowego w Niemczech, co przełoży się na znacznie wyższe koszty podatkowe, niż w przypadku nieprzekroczenia terminu 12 miesięcy i rozliczania podatku dochodowego w Polsce.

Bardziej skomplikowany charakter ma świadczenie kilku usług budowlanych na rzecz jednego zleceniodawcy, nawet jeśli są one świadczone w różnych miejscach. Mianowicie, jeśli mamy do czynienia z jedną inwestycją, integralnym przedsięwzięciem gospodarczym to w takiej sytuacji, nawet wykonywanie usług w różnych miejscach w okresie przekraczającym 12 miesięcy nie ma znaczenia dla powstania „placu budowy” a w konsekwencji zakładu, z którego działalności dochody podlegają opodatkowaniu w Niemczech. W takiej sytuacji, geograficzna zmiana miejsca, w którym znajduje się „plac budowy” nie prowadzi do traktowania takiej działalności, jako innego, nowego przedsięwzięcia a więc powstanie konieczność rozliczenia podatku dochodowego w Niemczech.

Na koniec należy jednak podkreślić, iż problem opodatkowania działalności polskich przedsiębiorców podatkiem dochodowym w Niemczech w przypadku powstania zakładu podatkowego, dotyczy tylko i wyłącznie dochodów związanych z danym zakładem, a nie wszystkich dochodów przedsiębiorcy czy też wszystkich dochodów przedsiębiorstwa w Niemczech. A więc jeśli polski przedsiębiorca budowlany realizuje kilka niezależnych od siebie zleceń w Niemczech i tylko jedno z nich trwa dłużej niż 12 miesięcy, to w takiej sytuacji, ponieważ tylko w tym jednostkowym przypadku powstanie zakład budowlany, a więc konieczność rozliczenia podatku dochodowego będzie dotyczyła tylko tej jednej budowy, a nie całej działalności gospodarczej na terytorium Niemiec.

 

Zmiany RODO a prawo pracy

Propozycje zmian prawa pracy w związku z dostosowaniem prawa do regulacji RODO

 

Pomimo upływu pół roku od wejścia w życie przepisów RODO problematyka ochrony danych osobowych jest nadal jednak obiektem bardzo dużego zainteresowania nie tylko ze strony administratorów danych osobowych, ale także ustawodawcy.

Chociaż RODO, jako akt normatywny ma formę rozporządzenia UE, a więc jest aktem, który ma charakter powszechnie obowiązujący i stosuje się go bezpośrednio, to jednak koniecznym było wydanie przez władze poszczególnych państw członkowskich dodatkowych regulacji prawnych w celu zapewnienia pełnego stosowania RODO. Po pierwsze, konieczność wydana wewnętrznych aktów prawnych dotyczyła sytuacji doprecyzowania przepisów RODO w zakresie przez ten akt prawny wskazanym.  Po drugie, działanie ze strony państw członkowskich było niezbędne w celu dostosowania istniejących w Polsce regulacji do nowego stanu prawnego, jaki został ukształtowany w związku z wejściem w życie RODO. W tym pierwszy przypadku kluczowa była ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). Jeśli chodzi o ten drugi element to dopiero na przełomie października i listopada 2018 roku zaprezentowany został projekt ustawy dostosowującej przepisy 168 istniejących aktów prawnych do nowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Jedną z najbardziej oczekiwanych zmian była ta odnosiła się do przepisów prawa pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy, ale przede wszystkim pracowników. Proponowane zmiany mają zostać wprowadzone w Kodeksie pracy, natomiast tylko wyjątkowo w ustawach szczególnych.

I tak w pierwszej kolejności zostaje wskazane, jakich danych może żądać potencjalny pracodawca od przypadku kandydatów do pracy. Są to: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), data urodzenia i dane kontaktowe wskazane przez kandydata. Są to obligatoryjne dane osobowe, których pracodawca może żądać przy każdej rekrutacji. Natomiast niekoniecznie już tak jest z danymi, które standardowo są pozyskiwane przy praktycznie każdej rekrutacji, a odnoszą się do: wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Ustawodawca nałożył na rekrutujących prawodawców obowiązek weryfikacji, czy aby na pewno pozyskiwanie tych danych osobowych jest konieczne dla konkretnej rekrutacji, a więc zgodności z zasadami RODO, takimi jak zasada celowości i minimalizacji danych. Faktycznie jest tak, iż przy rekrutacji na stanowiska pracy, gdzie np. przede wszystkim wymaga się zdolności manualnych niekoniecznie istotnym będzie wykształcenie kandydata.

W przypadku osoby, z którą ma zostać nawiązany stosunek pracy, po jego nawiązaniu można żądać podania takich danych jak: adres zamieszkania, PESEL – w przypadku jego braku informację o dokumencie tożsamości, dodatkowe dane np. o stanie rodzinnym jeśli konieczne są one do ustalenia szczególnych uprawnień pracownika przewidzianych w prawie pracy oraz dane o wykształceniu i przebiegu dotychczasowym zatrudnienia, jeśli nie zaistniała przesłanka do wcześniejszego ich pozyskania na etapie rekrutacji. Jakiekolwiek inne dane mogą być pozyskiwane tylko w przypadku, gdy takie uprawnienie dla pracodawcy wynika z szczególnych przepisów prawa.

Bardzo ważny zastrzeżeniem poczynionym w proponowanych przepisach jest wskazanie, iż dane pozyskiwanie od kandydatów i pracowników mają być pozyskiwane na podstawie ich oświadczeń, natomiast pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Należy uznać, iż oznacza to w praktyce jedynie możliwość zażądania wglądu do dokumentacji potwierdzającej określone dane osobowe, tak aby możliwym było potwierdzenie informacji złożonych w formie oświadczenia. Natomiast nie powinno mieć miejsca przechowywanie dokumentów potwierdzających owe informacje. Jest to bardzo istotna zmiana w stosunku do obecnej praktyki stosowanej przez pracodawców.

Ważnym jest podkreślenie, iż pracodawca nie będzie mógł, tak jak obecnie się dzieje, żądać od pracownika przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestr Karnego, gdy uzna iż ta informacja jest dla niego istotną. Jedyną sytuacją, umożliwiającą takie żądanie będzie istnienie wyraźnego upoważnienia w przepisach prawa.

Możliwym będzie pozyskiwanie także innych danych osobowych pracownika, niż wskazane powyżej, jednak tylko i wyłącznie na podstawie jego wyraźnej zgody, niezależnie czy dane zostaną przekazane na wniosek pracodawcy, czy też z inicjatywy samego pracownika. Jest to o tyle istotne, iż zgoda może być w każdej chwili cofnięta, co oznaczać będzie konieczność usunięcia powyższych danych. Cofnięcie zgody nie może być nigdy podstawą do zastosowania jakichkolwiek negatywnych konsekwencji w stosunku do kandydata czy pracownika, w szczególności tych związanych z odmową zatrudnienia czy rozwiązaniem stosunku pracy.

Szczególnym przypadkiem jest przetwarzanie danych biometrycznych pracownika, np. koniecznych do kontroli dostępu do szczególnie ważnych informacji których „ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę” lub także ich wykorzystanie do kontroli „dostępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony”.

Ostatnią ważną zmianą w Kodeksie pracy związaną z RODO jest doprecyzowanie przepisów odnośnie stosowania monitoringu w miejscach pracy. Już w maju została wprowadzona regulacja, która korespondując z RODO uznawała tę praktykę za legalną, jednak poddając ją dość szczególnym ograniczeniom. Obecnie proponowane zmian wyłączają możliwość prowadzenia monitoringu pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej, gdyż tego typu sytuacja może prowadzić do naruszenia praw i wolności osobistych. Dodatkowo proponuje się wprowadzenie zapisów doprecyzowujących stosowanie monitoringu w pomieszczeniach sanitarnych. Warunkiem jego stosowania ma być zgoda zakładowej organizacji związkowej albo przedstawicieli pracowników.

Zgodnie z propozycjami, ustawa ma wejść w życie w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia. Projekt został zaprezentowany już na posiedzeniu rządu, więc można spodziewać się szybkiego jego procedowania, szczególnie iż jeden z przepisów końcowych wskazuje, że część ustawy wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku.