Podmioty powiązane pod lupą fiskusa.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193) fiskus inaczej spojrzy na transakcje dokonywane przez podmioty powiązane. Zważywszy na zagrożenia jakie będą płynąć

Opakowania w Niemczech. Nowe obowiązki.

Nowe prawo dotyczące opakowań w Niemczech. Nowe wyzwania i obowiązki dla przedsiębiorców wprowadzających towary na rynek niemiecki 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie nowe niemieckie prawo odnoszące się do systemu opakowań używanych do produktów wprowadzanych na rynek niemiecki (Verpackungsgesetz - VerpackG). Nie są to zupełnie nowe regulacje, gdyż już wcześniej został wprowadzony tzw. system

Zmiany RODO a prawo pracy

Propozycje zmian prawa pracy w związku z dostosowaniem prawa do regulacji RODO   Pomimo upływu pół roku od wejścia w życie przepisów RODO problematyka ochrony danych osobowych jest nadal jednak obiektem bardzo dużego zainteresowania nie tylko ze strony administratorów danych osobowych, ale także ustawodawcy. Chociaż RODO, jako akt normatywny ma formę rozporządzenia UE, a więc

eIDAS oraz Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

eIDAS oraz Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Coraz powszechniej stosowane rozwiązania umożliwiające jednoczesne złożenie podpisu pod wieloma dokumentami, znakowanie czasem czy wymiana dokumentów elektronicznych z klientami i podległymi jednostkami bez konieczności wielokrotnego drukowania, podpisywania i wysyłania pism pocztą lub za pośrednictwem kuriera związane są z koniecznością zweryfikowania nadawcy wysłanej wiadomości oraz zapewnienia nienaruszalności

Zmiany w ZUS.

E-składka 2018 czyli listy polecone z ZUSu Od początku października 2017r. ZUS listami poleconymi rozsyła informacje o zmianach w opłacaniu składek po 1 stycznia 2018r. Czego dotyczą zmiany i jakie będą ich wybrane konsekwencje wyjaśniamy poniżej. Dotychczas płatnicy dokonywali osobnych przelewów wskazując fundusz/ ubezpieczenie, którego wpłata dotyczy, okres i typ wpłaty oraz dane identyfikacyjne. Od