Stawka VAT przy wynajmie nieruchomości przedsiębiorcom jako mieszkanie pracownicze

Stawka VAT przy wynajmie nieruchomości przedsiębiorcom jako mieszkanie pracownicze Co do zasady zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług: zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Jednak zgodne z

Skutki prawno-podatkowe przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Skutki prawno-podatkowe przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.   Przepisu kodeksu spółek handlowych pozwalają na dokonanie przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w jedną ze spółek kapitałowych, w tym we spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Z chwilą wpisu do rejestru rozpoczyna działalność spółka przekształcona, a przekształcany przedsiębiorca staje się de facto spółką. Przedsiębiorca zostaje

Przedsiębiorcy a tarcze – jak rozliczyć podatek dochodowy?

Przedsiębiorcy a tarcze – jak rozliczyć podatek dochodowy? To pytanie stawia sobie obecnie wielu przedsiębiorców. W zależności od wielkości i branży mogli oni skorzystać albo z Tarczy Finansowej PFR albo Tarczy Antykryzysowej. Przyszedł czas złożenia deklaracji PIT na podatek dochodowy za rok 2020 i rozliczenia dotacji, jakie otrzymali w ubiegłym roku podatkowym. Należy mieć na

Dofinansowanie w ramach ochrony miejsc pracy

Tarcza 8.0 – Dofinansowanie w ramach ochrony miejsc pracy Rozporządzeniem z dnia 26 lutego 2021 r. wprowadzona została kolejna odsłona pomocy dla branż zagrożonych przez skutki epidemii korona wirusa, zwana tarczą antykryzysową 8.0 Rozporządzenie wchodzi w życie 28 lutego 2021 r. Dofinansowanie dla pracowników w ramach ochrony miejsc pracy Tarcza 8.0. umożliwia skorzystanie ze wsparcia

Tarcza 8.0 – Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Tarcza 8.0 - Zwolnienie z opłacania składek ZUS Rozporządzeniem z dnia 26 lutego 2021 r. wprowadzona została kolejna odsłona pomocy dla branż zagrożonych przez skutki epidemii korona wirusa, zwana tarczą antykryzysową 8.0 Rozporządzenie wchodzi w życie 28 lutego 2021 r.   Tarcza 8.0. umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiące: grudzień