Ważne zmiany w delegowaniu pracowników za granicę od 30 lipca 2020 roku.

W dniu 30 lipca 2020 roku zaczynają obowiązywać przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, dalej jako: Dyrektywa. Niemcy zamierzają stosować Dyrektywę od pierwszego dnia jej obowiązywania co może oznaczać dla polskich przedsiębiorców konieczność natychmiastowego zgłaszania pracowników delegowanych do niemieckiego

Członkostwo w AHK Polska, czyli Biuro Prawno- Rachunkowe Maciej Skorupiński Sp. z o.o. w Polsko – Niemieckiej Izbie Przemysłowo – Handlowej.

Od marca 2019 roku Biuro Prawno-Rachunkowe Maciej Skorupiński Sp. z o. o. stało się oficjalnym członkiem AHK Polska, czyli Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. AHK Polska reprezentuje interesy około 1 000 firm członkowskich i od dwudziestu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. Polsko - Niemiecka Izba Przemysłowo - Handlowa zajmuje się współpracą z przedsiębiorstwami w

Prowadzenie biznesu w obliczu kryzysu.

Sytuacja jaka w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, ma obecnie miejsce w naszym kraju, sprawia, że przedsiębiorcy stają przed ogromnym wyzwaniem. Ograniczenia oraz restrykcje dotknęły większość firm, niezależnie od rozmiaru i branż w jakich działają. Osoby zarządzające biznesem muszą działać w bardzo niestabilnym otoczeniu i podejmować błyskawicznie strategiczne decyzje, które wpłyną na ich przyszłość, a

Pomoc dla dużych firm w ramach Tarczy Finansowej PFR

W związku z kryzysem wywołanym działaniem wirusa SARS-CoV-2 firmy, niezależnie od branży i wielkości muszą zmagać się z trudnościami, polegającymi przede wszystkim na zachowaniu płynności finansowej przy jednoczesnym obniżeniu obrotów. Jednym ze sposobów przeciwdziałania utracie płynności przez duże firmy oraz MŚP jest wystąpienie o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej oferowaną przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Jak zaoszczędzić na wydatkach księgowych i prawnych z Biurem Prawno – Rachunkowym Maciej Skorupiński Sp. z o. o ? Jak przygotować przedsiębiorstwo na skutki pandemii w 2020?

W dobie pandemii koronawirusa i stale zmieniających się warunków ekonomicznych, kadry zarządzające poszukują sposobów na przeprowadzenie optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach. Zredukowanie wydatków w tak trudnym czasie jest jednym ze sposobów radzenia sobie z kryzysem i utrzymania płynności finansowej. Tekst ten prezentuje jakie są korzyści z wprowadzenia outsorcingu usług księgowych i jak dzięki takiemu działaniu, klienci