Polski Ład 2.0 – czyli nowelizacja zmian podatkowych

W dniu 9 czerwca 2022 roku Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w większości wchodzą w życie od dnia 1 lipca 2022 roku. Co się zmienia? 1. Mniejszy PIT i mniejsza kwota zmniejszająca podatek Od 1 lipca 2022 roku podatnicy rozliczający się

POLSKI ŁAD – ryczałt

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH Zmiany stawek dla niektórych podatników Z 17% na 14%: lekarze, dentyści, stomatolodzy, pielęgniarki i położne(PKWiU 86), architektoniczne i inżynierskie (PKWiU 71) w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1) Z 15% na 12%    :  informatycy, programiści, oraz pozostałe zawody z branży IT : pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych

POLSKI ŁAD – zmiany w podatku dochodowym, ulgi

ROZLICZENIE Z MAŁŻONKIEM Zmiany dotyczą małżonków wspólnie rozliczających się mających wspólność majątkową. Prawo do wspólnego rozliczania nabywają: jeżeli w ciągu roku podatkowego zawierają związek małżeńskijeżeli w trakcie roku podatkowego umiera jedno z małżonków. OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCE DZIECI Nowelizacja likwiduje preferencyjne rozliczenie dla osób samotnie wychowujących dzieci. Osoby te nie będą mogły obliczyć podatku w podwójnej

POLSKI ŁAD – leasing, amortyzacja, JPK

WYKUP POJAZDU Z LEASINGU Od 01.01.2022 r. zmieniają się przepisy dotyczące wykupu samochodu z leasingu operacyjnego. Niezależnie czy wykup będzie dokonany na osobę fizyczną czy na działalność gospodarczą, przy sprzedaży w okresie 6 lat od dnia wykupu zostanie rozpoznany przychód w działalności gospodarczej. Skutkować to będzie koniecznością opodatkowania pojazdu według wartości rynkowej w podatku dochodowym

POLSKI ŁAD – szybki zwrot VAT i ulga na terminal

ULGA PRZY WPROWADZANIU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO – SZYBKI ZWROT VAT I ULGA NA TERMINAL Szybszy zwrot VAT dla podatników bezgotówkowych. Podatnik będzie uprawniony do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 15 dni, licząc od terminu na złożenie deklaracji, jeżeli w okresie ostatnich 3 miesięcy: zaewidencjonował co najmniej 80% sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących,