Tarcza finansowa PFR 2.0

Tarcza finansowa PFR 2 Już od 15 stycznia 2021 r. ruszy nowa odsłona Tarczy finansowej PFR. Pomocą zostaną objęte mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branżach najmocniej dotkniętych przez pandemię, w tym m. in.: drukarska, turystyczna, gastronomiczna, artystyczna, hotelowa, wystawiennicza, fitness, rozrywkowa. Uzyskanie pomocy będzie uzależnione od spełnienia warunków, które są różne w

ZMIANY W 2021 ROKU – BREXIT – SKUTKI VAT

OBOWIĄZKI PODATNIKÓW I ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU część VI - BREXIT – SKUTKI VAT   Od 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania przestanie być formalnie członkiem Unii Europejskiej, co ma istotne znaczenie dla przedsiębiorców prowadzący wymianę handlową z tym krajem. Brexit spowoduje bowiem znaczne zwiększenie barier w handlu towarami. Przedsiębiorcy prowadzący wymianę handlową z

ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU – SPÓŁKI OBIEKTOWE

OBOWIĄZKI PODATNIKÓW I ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU część V - SPÓŁKI OBIEKTOWE Zmieniono definicję spółki nieruchomościowej. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów za spółkę nieruchomościową uznaje się podmiot (również podmiot, który spółką nie jest – z wyłączeniem osób fizycznych), w którym co najmniej 50 % wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie 12 kolejno, bezpośrednio następujących po

ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU – CIT ESTOŃSKI

OBOWIĄZKI PODATNIKÓW I ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU część IV - CIT ESTOŃSKI   Od początku 2021 r. wprowadzono tzw. „estoński CIT”. Rozwiązanie to przewiduje brak obowiązku zapłaty podatku do czasu wypłaty zysku ze spółki na rzecz wspólników. Skorzystanie z tego rozwiązania zostanie uzależnione od spełnienia przez firmy określonych warunków: obrotów nie przekraczających 100 mln

ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU – RYCZAŁT

OBOWIĄZKI PODATNIKÓW I ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU część III - RYCZAŁT  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku obejmą podatników korzystających lub zainteresowanych skorzystaniem z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Limit umożliwiający wybór ryczałtu zostanie podwyższony z kwoty 250 tys. EUR do kwoty 2 mln EUR dla