Kadry i płace

Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji pracowniczej

Kadry oraz płace

Poniżej przedstawiamy podstawowy zakres usług świadczonych w ramach obsługi kadrowo-płacowej:

 • Prowadzenie akt osobowych
 • Kompleksowe sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości
 • Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie
 • Pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych
 • Monitoring aktualności zaświadczeń BHP oraz badań lekarskich
 • Sporządzenie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę, dokonywanie stosownych potrąceń
 • Prowadzenie korespondencji z komornikami
 • Sporządzanie i przesyłanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
 • Sporządzanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło)
 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11/8B)
 • Sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4)
 • Sporządzanie deklaracji IWA
 • Deklaracja PFRON
 • Sporządzenie sprawozdań do GUS
 • Bieżąca obsługa PPK
 • Dodatkowe zestawienia, statystyki