Wsparcie biegłego rewidenta

Profesjonalny i rzetelny audyt.

Wsparcie biegłego rewidenta

Poniżej przedstawiamy podstawowy zakres usług świadczonych przez biegłego rewidenta

  • Okresowy przegląd ksiąg
  • Ocena ryzyk przyjętych strategii podatkowych
  • Due Diligence księgowe, podatkowe, prawne
  • Przygotowanie/aktualizacja polityki rachunkowości