Członkostwo w AHK Polska, czyli Biuro Prawno- Rachunkowe Maciej Skorupiński Sp. z o.o. w Polsko – Niemieckiej Izbie Przemysłowo – Handlowej.

Od marca 2019 roku Biuro Prawno-Rachunkowe Maciej Skorupiński Sp. z o. o. stało się oficjalnym członkiem AHK Polska, czyli Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

AHK Polska reprezentuje interesy około 1 000 firm członkowskich i od dwudziestu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych.

Polsko – Niemiecka Izba Przemysłowo – Handlowa zajmuje się współpracą z przedsiębiorstwami w zakresie handlu i usług na rynkach niemieckich oraz na rynku polskim. Umożliwia dostęp do informacji na temat gospodarki niemieckiej, analiz rynku, pomaga w pozyskiwaniu partnerów biznesowych oraz klientów. Poszukuje wspólnych ścieżek rozwoju oraz rozwiązań dla współpracujących ze sobą podmiotów tak aby współpraca była niezakłócona i przynosiła najlepsze efekty dla każdej ze stron.

Członkostwo w Izbie to przede wszystkim współpraca biznesowa, liczne spotkania z przedsiębiorcami, dostęp do informacji oraz cenne szkolenia biznesowe, podatkowe oraz zarządcze. Izba umożliwia także promowanie przedsiębiorstwa wśród pozostałych członków Izby.