Księgowość

Wspieramy przedsiębiorstwa początkujące, ale również i te które działają na rynku od wielu lat.

Księgowość

Poniżej przedstawiamy podstawowy zakres usług świadczonych w ramach obsługi księgowej:

 • Dekretowanie oraz ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości
 • Kontrola formalno – rachunkowa zaksięgowanych dokumentów
 • Sporządzanie i wysyłka JPK
 • Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej operacji magazynowych lub integracja z systemem Klienta
 • Informowanie o obowiązku inwentaryzacji, przygotowywanie potwierdzeń sald rozrachunków dla Klienta
 • Kontrola należności i zobowiązań
 • Bieżący monitoring sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
 • Udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa
 • Reprezentowanie klientów na podstawie udzielonych pełnomocnictw w Urzędzie Skarbowym
 • Obsługa kontroli skarbowych, podatkowych (w tym przygotowywanie niezbędnej dokumentacji)
 • Przygotowywanie raportów finansowych dla Zarządu
 • Opracowanie planu kont i polityki rachunkowości
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych wymaganych ustawą o rachunkowości
 • Windykacja należności