Tarcza finansowa PFR 1.0. – podatek od umorzonych subwencji

Nie będzie podatku od umorzonych subwencji z tarczy finansowej PFR 1.0.

To o co wiele przedsiębiorców pytało w ostatnim czasie właśnie zostało zapowiedziane przez Prezesa Rady Ministrów. Umorzone i niepodlegające zwrotowi środki z tarczy finansowej PFR 1.0. nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym i pozostaną w rękach firm.

Ministerstwo Finansów pracuje nad przepisami pozwalającymi na zastosowanie zwolnienia od umorzonych środków.

Polscy przedsiębiorcy na nieopodatkowaniu umorzonych subwencji mają zaoszczędzić do 10 mld złotych.

Dofinansowanie w ramach ochrony miejsc pracy

Tarcza 8.0 – Dofinansowanie w ramach ochrony miejsc pracy

Rozporządzeniem z dnia 26 lutego 2021 r. wprowadzona została kolejna odsłona pomocy dla branż zagrożonych przez skutki epidemii korona wirusa, zwana tarczą antykryzysową 8.0

Rozporządzenie wchodzi w życie 28 lutego 2021 r.

Dofinansowanie dla pracowników w ramach ochrony miejsc pracy

Tarcza 8.0. umożliwia skorzystanie ze wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy. Wysokość świadczenia jest równa 2.000 zł w przeliczeniu na pełen etat. Dofinansowanie jest należne co miesiąc przez 3 miesiące, w łącznej wysokości 6.000 zł na pracownika.

Świadczenie będzie przyznawane, jeżeli na dzień 30 listopada 2020 r. przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą i jego przeważającym kodem działalności był kod: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A lub 79.12.Z

 Warunkiem skorzystania z pomocy jest spadek przychodów o co najmniej 40 % w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca można porównać do przychodu z:

– miesiąca poprzedniego;

– analogicznego miesiąca 2020 r.;

– września 2020 r.

Wniosek można składać do 31 marca 2021 r.

Świadczenie nie przysługuje, jeśli przedsiębiorca skorzystał z niego w ramach Tarczy 6.0 lub 7.0.

 

Tarcza 8.0 – Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Tarcza 8.0 – Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Rozporządzeniem z dnia 26 lutego 2021 r. wprowadzona została kolejna odsłona pomocy dla branż zagrożonych przez skutki epidemii korona wirusa, zwana tarczą antykryzysową 8.0

Rozporządzenie wchodzi w życie 28 lutego 2021 r.

 

Tarcza 8.0. umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiące: grudzień 2020, styczeń 2021, luty 2021, w zależności od posiadanego kodu PKD.

Zwolnienie za grudzień i styczeń przysługuje przedsiębiorcy, który na dzień 30 listopada prowadził działalność gospodarczą z przeważającym kodem PKD : 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z lub 47.89.Z

Przedsiębiorca powinien być również zgłoszony jako płatnik na dzień 30 października 2020 r.

 Natomiast, zwolnienie za grudzień, styczeń i luty przysługuje przedsiębiorcy, który na dzień 30 listopada prowadził działalność gospodarczą i jego przeważającym kodem PKD był kod: 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

 Warunkiem skorzystania z tego rodzaju wsparcia jest spadek przychodów o co najmniej 40 % w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca można porównać z przychodem:

– miesiąca poprzedniego;

– analogicznym miesiącem 2020 r.;

– wrześniem 2020 r.

 Wniosek należy złożyć do 30 kwietnia 2021 r.

Tarcza 8.0 – świadczenie postojowe z ZUS

Tarcza 8.0 – świadczenie postojowe z ZUS

Rozporządzeniem z dnia 26 lutego 2021 r. wprowadzona została kolejna odsłona pomocy dla branż zagrożonych przez skutki epidemii korona wirusa, zwana tarczą antykryzysową 8.0

Rozporządzenie wchodzi w życie 28 lutego 2021 r.

 

Możliwe jest uzyskanie świadczenia postojowego w kwocie 2.080 zł poprzez złożenie wniosku poprzez portal ZUS PUE, na formularzu RSP-DD8, który nie jest jeszcze dostępny.

Świadczenie można otrzymać 1-3 krotnie:

 

1 krotnie, jeżeli na dzień 30 listopada przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą i jego przeważającym kodem PKD był kod:47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z lub 47.89.Z

– 2 krotnie w przypadku, gdy na dzień 30 listopada przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą i jego przeważającym kodem PKD był kod 91.02.Z

– 3 krotnie w przypadku, gdy na dzień 30 listopada przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą i jego przeważającym kodem PKD był kod: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

 

Warunkiem otrzymania świadczenia postojowego jest spadek przychodów o co najmniej 40 % w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca można porównać z przychodem:

– miesiąca poprzedniego;

– analogicznym miesiącem 2020 r.;

– wrześniem 2020 r.

Tarcza 8.0 – Dotacja 5000

Tarcza 8.0 – kogo dotyczy?

 

Rozporządzeniem z dnia 26 lutego 2021 r. wprowadzona została kolejna odsłona pomocy dla branż zagrożonych przez skutki epidemii korona wirusa, zwana tarczą antykryzysową 8.0

Rozporządzenie wchodzi w życie 28 lutego 2021 r.

Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z następujących form pomocy:

  1. Dotacja – 5.000 zł

Udzielana jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dotacja jest możliwa do uzyskania 2 lub 3 krotnie.

2 krotnie, w przypadku gdy na dzień 30 listopada 2020 r. przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą z przeważającym kodem PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z lub 91.02.Z

3 krotnie, w przypadku gdy na dzień 30 listopada 2020 r. przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą i jego przeważającym kodem PKD był kod: 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

 Należy wykazać również spadek przychodów o 40 % w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca można porównać z miesiącem:

– poprzednim;

– analogicznym miesiącem 2020 r.

– wrześniem 2020 r.

Dotacje z poprzednich tarcz, tj. 6.0 oraz 7.0 wliczają się do limitu.

Wniosek o jej przyznanie należy złożyć najpóźniej do 31 maja 2021 r.