Tarcza 8.0 – Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Tarcza 8.0 – Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Rozporządzeniem z dnia 26 lutego 2021 r. wprowadzona została kolejna odsłona pomocy dla branż zagrożonych przez skutki epidemii korona wirusa, zwana tarczą antykryzysową 8.0

Rozporządzenie wchodzi w życie 28 lutego 2021 r.

 

Tarcza 8.0. umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiące: grudzień 2020, styczeń 2021, luty 2021, w zależności od posiadanego kodu PKD.

Zwolnienie za grudzień i styczeń przysługuje przedsiębiorcy, który na dzień 30 listopada prowadził działalność gospodarczą z przeważającym kodem PKD : 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z lub 47.89.Z

Przedsiębiorca powinien być również zgłoszony jako płatnik na dzień 30 października 2020 r.

 Natomiast, zwolnienie za grudzień, styczeń i luty przysługuje przedsiębiorcy, który na dzień 30 listopada prowadził działalność gospodarczą i jego przeważającym kodem PKD był kod: 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

 Warunkiem skorzystania z tego rodzaju wsparcia jest spadek przychodów o co najmniej 40 % w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca można porównać z przychodem:

– miesiąca poprzedniego;

– analogicznym miesiącem 2020 r.;

– wrześniem 2020 r.

 Wniosek należy złożyć do 30 kwietnia 2021 r.