Tarcza 8.0 – świadczenie postojowe z ZUS

Tarcza 8.0 – świadczenie postojowe z ZUS

Rozporządzeniem z dnia 26 lutego 2021 r. wprowadzona została kolejna odsłona pomocy dla branż zagrożonych przez skutki epidemii korona wirusa, zwana tarczą antykryzysową 8.0

Rozporządzenie wchodzi w życie 28 lutego 2021 r.

 

Możliwe jest uzyskanie świadczenia postojowego w kwocie 2.080 zł poprzez złożenie wniosku poprzez portal ZUS PUE, na formularzu RSP-DD8, który nie jest jeszcze dostępny.

Świadczenie można otrzymać 1-3 krotnie:

 

1 krotnie, jeżeli na dzień 30 listopada przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą i jego przeważającym kodem PKD był kod:47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z lub 47.89.Z

– 2 krotnie w przypadku, gdy na dzień 30 listopada przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą i jego przeważającym kodem PKD był kod 91.02.Z

– 3 krotnie w przypadku, gdy na dzień 30 listopada przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą i jego przeważającym kodem PKD był kod: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

 

Warunkiem otrzymania świadczenia postojowego jest spadek przychodów o co najmniej 40 % w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca można porównać z przychodem:

– miesiąca poprzedniego;

– analogicznym miesiącem 2020 r.;

– wrześniem 2020 r.