Tarcza 8.0 – Dotacja 5000

Tarcza 8.0 – kogo dotyczy?

 

Rozporządzeniem z dnia 26 lutego 2021 r. wprowadzona została kolejna odsłona pomocy dla branż zagrożonych przez skutki epidemii korona wirusa, zwana tarczą antykryzysową 8.0

Rozporządzenie wchodzi w życie 28 lutego 2021 r.

Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z następujących form pomocy:

  1. Dotacja – 5.000 zł

Udzielana jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dotacja jest możliwa do uzyskania 2 lub 3 krotnie.

2 krotnie, w przypadku gdy na dzień 30 listopada 2020 r. przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą z przeważającym kodem PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z lub 91.02.Z

3 krotnie, w przypadku gdy na dzień 30 listopada 2020 r. przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą i jego przeważającym kodem PKD był kod: 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

 Należy wykazać również spadek przychodów o 40 % w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca można porównać z miesiącem:

– poprzednim;

– analogicznym miesiącem 2020 r.

– wrześniem 2020 r.

Dotacje z poprzednich tarcz, tj. 6.0 oraz 7.0 wliczają się do limitu.

Wniosek o jej przyznanie należy złożyć najpóźniej do 31 maja 2021 r.