Dofinansowanie w ramach ochrony miejsc pracy

Tarcza 8.0 – Dofinansowanie w ramach ochrony miejsc pracy

Rozporządzeniem z dnia 26 lutego 2021 r. wprowadzona została kolejna odsłona pomocy dla branż zagrożonych przez skutki epidemii korona wirusa, zwana tarczą antykryzysową 8.0

Rozporządzenie wchodzi w życie 28 lutego 2021 r.

Dofinansowanie dla pracowników w ramach ochrony miejsc pracy

Tarcza 8.0. umożliwia skorzystanie ze wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy. Wysokość świadczenia jest równa 2.000 zł w przeliczeniu na pełen etat. Dofinansowanie jest należne co miesiąc przez 3 miesiące, w łącznej wysokości 6.000 zł na pracownika.

Świadczenie będzie przyznawane, jeżeli na dzień 30 listopada 2020 r. przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą i jego przeważającym kodem działalności był kod: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A lub 79.12.Z

 Warunkiem skorzystania z pomocy jest spadek przychodów o co najmniej 40 % w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca można porównać do przychodu z:

– miesiąca poprzedniego;

– analogicznego miesiąca 2020 r.;

– września 2020 r.

Wniosek można składać do 31 marca 2021 r.

Świadczenie nie przysługuje, jeśli przedsiębiorca skorzystał z niego w ramach Tarczy 6.0 lub 7.0.