Ulga abolicyjna za rok 2020

Skorzystanie z ulgi abolicyjnej w rozliczeniu za rok 2020 w pełnej wysokości.

W tym roku istnieje jeszcze możliwość odliczenia w zeznaniu podatkowym za rok 2020 ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości, co nie będzie miało miejsca w stosunku do dochodów osiągniętych w 2021 r.

Ulga abolicyjna dotyczy osób, które posiadają w Polsce tzw. ośrodek interesów życiowych bądź przebywają w Polsce w trakcie roku kalendarzowego dłużej niż 183 dni i jednocześnie osiągają chociażby część swoich dochodów i opodatkowują je poza granicami kraju.

Zgodnie z przepisami istnieją dwie metody pozwalające na uniknięcie opodatkowania w dwóch krajach jednocześnie:

  • metoda proporcjonalnego odliczenia polegająca na odliczeniu w Polsce podatku zapłaconego za granicą

albo

  • metoda wyłączenia z progresją polegająca na zwolnieniu dochodu osiągniętego za granicą z opodatkowania w Polsce, przy czym wysokość osiągniętego dochodu będzie wpływać jednak na wysokość stawki podatkowej wynikającej ze skali progresywnej 17 lub 32 %.

O tym która z metod znajdzie zastosowanie w konkretnym przypadku będzie decydować umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską a danym krajem.

Wymiar ulgi abolicyjnej został znacznie ograniczony od 2021 r. Zmiany wprowadzone od stycznia br. limitują ulgę abolicyjną do kwoty 1.360 zł rocznie. Jednakże zmiany nie obejmują osób pracujących m. in. w Niemczech, Włoszech, Francji czy Hiszpanii, ponieważ w stosunku do tych Państw unikanie podwójnego opodatkowania polega na zwolnieniu dochodu spod opodatkowania.

 

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM W 2021 ROKU CZĘŚĆ III

NEWSLETTER ZMIAN W PODATKU DOCHODOWYM W 2021 ROKU (cz.III)

Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Procedowane zmiany podatkowe dotyczą również ulgi abolicyjnej pozwalającej dotychczas na opodatkowanie dochodów osiąganych za granicą na korzystnych zasadach za pomocą metody wyłączenia z progresją. Od 1 stycznia 2021 roku o sposobie opodatkowania dochodów osiąganych za granicą decydowała będzie treść umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską, a krajem osiągnięcia dochodów. W zależności od uzgodnionej pomiędzy krajami metody opodatkowania, dochody osiągnięte za granicą mogą być opodatkowane metodą wyłączenia z progresją lub metodą proporcjonalnego odliczenia.

Metoda wyłączenia z progresją nie prowadzi do opodatkowania dochodów z zagranicy w Polsce, który to dochód jest zwolniony z opodatkowania w Polsce. Dochód z zagranicy jest jedynie doliczany do dochodu osiągniętego w Polsce celem ustalenia stawki podatkowej dla dochodów osiągniętych w Polsce.

W przypadku stosowania metody wyłączenia z progresją zmiana polegająca na ograniczeniu ulgi abolicyjnej do kwoty 1360 zł nic nie zmienia.

Oto niektóre kraje, z którymi Polska ma zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją: Albania, Cypr, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Turcja, Włochy.

Metoda proporcjonalnego odliczenia opodatkowuje dochody osiągnięte zagranicą w Polsce i pozwala odliczyć od kwoty podatku należnego w Polsce podatek zapłacony za granicą.

W wypadku stosowania metody proporcjonalnego odliczenia zmiana będzie pozwalała na odliczenia od podatku ulgi abolicyjnej, ale nie więcej niż 1360 zł.

Kraje, z których dochody są lub będą opodatkowane metodą proporcjonalnego odliczenia (w nawiasie podano termin zmiany z metody wyłączenia z progresją na metodę proporcjonalnego odliczenia): Austria (od 01.01.2019r.), Belgia (od 01.01.2021r.), Dania (od 01.01.2021r.), Finlandia (od 01.01.2020r.), Holandia, Irlandia (od 01.01.2020r.), Izrael  (od 01.01.2020r.), Litwa  (od 01.01.2020r.), Macedonia, Mołdawia, Norwegia (od 01.01.2021r.), Rosja, Słowacja (od 01.01.2020r.), Słowenia (od 01.01.2019r.), Wielka Brytania (od 01.01.2020r.).