POLSKI ŁAD – zmiany w podatku dochodowym, ulgi

ROZLICZENIE Z MAŁŻONKIEM

Zmiany dotyczą małżonków wspólnie rozliczających się mających wspólność majątkową. Prawo do wspólnego rozliczania nabywają:

  • jeżeli w ciągu roku podatkowego zawierają związek małżeński
  • jeżeli w trakcie roku podatkowego umiera jedno z małżonków.

OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCE DZIECI

Nowelizacja likwiduje preferencyjne rozliczenie dla osób samotnie wychowujących dzieci. Osoby te nie będą mogły obliczyć podatku w podwójnej wysokości od połowy uzyskanych dochodów. (uchylenie art. 6 ust. 4 ustawy o PIT)

Będzie nowa ulga dla samotnie wychowujących dzieci pozwalająca odliczyć od podatku stałą kwotę 1500 zł rocznie (nowy art.27ea ust. o pit)

ULGA MIESZKANIOWA

Podatnicy którzy sprzedadzą nieruchomość przed upływem 5 lat od końca roku, w którym je nabyli , będą mogli odliczyć wydatki na spłatę starego kredytu oraz odsetek od tego kredytu które zaciągnęli na zbywaną nieruchomość niezależnie od tego czy w kosztach uzyskania przychodów uwzględniono wydatki sfinansowane tym kredytem dotyczące zakupu i nakładów na przedmiotową nieruchomość.

ULGA REHABILITACYJNA

Nowością jest odliczenie wszystkich wydatków poniesionych na przewóz osoby niepełnosprawnej i dzieci niepełnosprawnych do lat 16 oraz wydatków na wszystkie zabiegi rehabilitacyjne.

Ponadto zakup pieluch, pieluchomajtek, podkładów można odliczyć do kwoty 2280 zł rocznie.

Bez limitu można odliczyć wydatki na:

  • zakup, najem i naprawę wyrobów medycznych, sprzętu, urządzeń technicznych niezbędnych w rehabilitacji
  • odpłatność za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej pierwszej grupy inwalidzkiej lub dzieci niepełnosprawnych do 16 lat przebywającego z osobą niepełnosprawną w zakładzie lecznictwa oraz za przejazdy środkami transportu publicznego związanego z takim pobytem.

ULGA NA POWRÓT DO POLSKI

Dotyczy podatników którzy pracowali za granicą co najmniej przez 3 lata i zdecydują się na powrót do kraju. Przez 4 lata od powrotu do Polski podatnicy nie zapłacą podatku dochodowego od przychodów uzyskanych z umowy o pracę , zlecenia lub działalności gospodarczej pod warunkiem , że przychód nie przekroczy 85 528 zł rocznie.

Z ulgi tej będzie można skorzystać tylko jeden raz.

ULGA NA DZIECI

Dotyczy zmiany zasady odliczania ulgi na dziecko przez rodziców rozwiedzionych lub pozostających w separacji, prawo do ulgi 100% przysługuje tylko temu rodzicowi, który zamieszkuje z dzieckiem.

Tak jak dotychczas prawo do ulgi po połowie mają rodzice którzy sprawują opiekę naprzemienną lub oboje zamieszkują z dzieckiem.

Niewykorzystaną część ulgi można odliczyć do wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Po nowelizacji podwyższono limit do wysokości zapłaconych składek zdrowotnych.

Wprowadzono również zerowy PIT dla rodzin posiadających co najmniej 4 dzieci. Każdy rodzic, którego dochód roczny nie osiągnął 85 528 zł będzie korzystał z zerowego PIT. Suma ta ulega podwojeniu przy wspólnym rozliczeniu.

Rodzice rozliczający się na skali podatkowej dodatkowo doliczają kwotę wolną od podatku, zatem łączny dochód zwolniony od podatku może wynieść 231 056 zł.