Polski Ład 2.0 – czyli nowelizacja zmian podatkowych

W dniu 9 czerwca 2022 roku Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w większości wchodzą w życie od dnia 1 lipca 2022 roku.

Co się zmienia?

1. Mniejszy PIT i mniejsza kwota zmniejszająca podatek

Od 1 lipca 2022 roku podatnicy rozliczający się na skali podatkowej do czasu przekroczenia pierwszego progu podatkowego (120.000 zł – ten pozostaje bez zmian) będą opodatkowani stawką 12% zamiast dotychczasowych 17%. Zmianie ulega też kwota zmniejszająca podatek – zamiast dotychczasowych 5100 zł będzie to 3600 zł, co wynika ze zmniejszone stawki podatku. Oznacza to, że kwota wolna od podatku dla podatników rozliczających się na skali pozostaje bez zmian tj. nadal będzie to 30.000 zł.

2. Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Od 1 lipca zlikwidowana zostanie tzw. ulga dla klasy średniej. W jej miejsce wprowadzono obniżoną stawkę PIT tj. 12%. Wprowadzono jednak możliwość skorzystania z ulgi dla klasy średniej w rozliczeniu za 2022 rok jeżeli jej zastosowanie okazałoby się korzystniejsze dla podatnika niż skorzystanie ze stawki 12%.

3. Możliwość odliczenia składki zdrowotnej

Dla podatników rozliczających się liniowo, ryczałtem lub w formie karty podatkowej wprowadzono możliwość odliczenia składki zdrowotnej jako kosztu uzyskania przychodu. Zmiana nie dotyczy podatników rozliczających się na skali.

Podatnicy rozliczający się liniowo nie mogą odliczyć więcej niż 8700 zł w roku podatkowym.

Podatnicy rozliczający się ryczałtem będą mogli obniżyć przychody o 50% składek zapłaconych na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej będą mogli obniżyć o kwotę stanowiącą 19% składki zapłaconej na ubezpieczenie zdrowotne w roku podatkowym.

4. Zmiana formy opodatkowania za 2022 rok na zasady ogólne

Podatnicy rozliczający się ryczałtem lub podatnikiem liniowym zyskają dodatkową możliwość zmiany formy opodatkowania za rok podatkowy 2022.

Ryczałtowcy muszą to zrobić do 22 sierpnia 2022 roku poprzez złożenie oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Liniowcy są uprawnieni do zmiany formy opodatkowania do dnia 30 kwietnia 2023 roku, ponieważ mogą to zrobić w zeznaniu podatkowym za 2022 rok.

Zmiana formy opodatkowania dotyczy wyłącznie roku 2022. W kolejnych latach pozostają niezmienione zasady tj. podatnik może wybrać formę opodatkowania na początku roku.

5. Koniec z ulgą dla samotnych rodziców, ale większa kwota wolna od podatku

Samotni rodzice będą mogli rozliczać się wraz z dzieckiem co oznacza powrót do zasad obowiązujących przed wprowadzeniem polskiego ładu.

Osoba samotnie wychowująca dziecko będzie korzystała z kwoty wolnej od podatku w wysokości 45.000 zł, a jeżeli przynajmniej jedno z dzieci ma orzeczony stopień niepełnosprawności to kwota ta będzie podwyższona do 60.000 zł.

6. Ulga na zabytki – zgoda konserwatora na prace

Ulga na zabytki będzie obowiązywać w dalszym ciągu, ale aby z niej skorzystać koniecznym będzie uzyskania zgody konserwatora zabytków na prowadzenie prac oraz zaświadczenie konserwatora potwierdzające wykonanie prac.

7. Wszystkie deklaracje do końca kwietnia

Ryczałtowcy i podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej uzyskują te same uprawnienia co liniowcy i podatnicy na skali w zakresie rozliczeń rocznych tj. do 30 kwietnia kolejnego roku

8. Brak kary dla pracodawcy za nierzetelnego pracownika

Błędny pobór podatku dokonany na podstawie fałszywego oświadczenia pracownika nie będzie rodził odpowiedzialności po stronie  pracodawcy.