Ulga abolicyjna za rok 2020

Skorzystanie z ulgi abolicyjnej w rozliczeniu za rok 2020 w pełnej wysokości.

W tym roku istnieje jeszcze możliwość odliczenia w zeznaniu podatkowym za rok 2020 ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości, co nie będzie miało miejsca w stosunku do dochodów osiągniętych w 2021 r.

Ulga abolicyjna dotyczy osób, które posiadają w Polsce tzw. ośrodek interesów życiowych bądź przebywają w Polsce w trakcie roku kalendarzowego dłużej niż 183 dni i jednocześnie osiągają chociażby część swoich dochodów i opodatkowują je poza granicami kraju.

Zgodnie z przepisami istnieją dwie metody pozwalające na uniknięcie opodatkowania w dwóch krajach jednocześnie:

  • metoda proporcjonalnego odliczenia polegająca na odliczeniu w Polsce podatku zapłaconego za granicą

albo

  • metoda wyłączenia z progresją polegająca na zwolnieniu dochodu osiągniętego za granicą z opodatkowania w Polsce, przy czym wysokość osiągniętego dochodu będzie wpływać jednak na wysokość stawki podatkowej wynikającej ze skali progresywnej 17 lub 32 %.

O tym która z metod znajdzie zastosowanie w konkretnym przypadku będzie decydować umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską a danym krajem.

Wymiar ulgi abolicyjnej został znacznie ograniczony od 2021 r. Zmiany wprowadzone od stycznia br. limitują ulgę abolicyjną do kwoty 1.360 zł rocznie. Jednakże zmiany nie obejmują osób pracujących m. in. w Niemczech, Włoszech, Francji czy Hiszpanii, ponieważ w stosunku do tych Państw unikanie podwójnego opodatkowania polega na zwolnieniu dochodu spod opodatkowania.