Obsługa kadrowo płacowa

Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji pracowniczej

Kadry oraz płace

Doświadczenie oraz bogata wiedza naszego zespołu kadrowo – płacowego pozwalają na usprawnienie działań w tym zakresie i odciążenie przedsiębiorców od skomplikowanych rozliczeń. Przekazanie spraw kadrowo – płacowych naszym specjalistom sprawia, że przedsiębiorcy nie muszą utrzymywać wyspecjalizowanych działów w zakresie kadr i płac.
Dział kadr i płac z należytą starannością przygotowuje niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządza zestawy dokumentów do ZUS oraz zgodnie z zasadami poufności i obowiązującymi przepisami nalicza wynagrodzenia. Doradza również w zakresie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

USŁUGI KADROWE:

 • Prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy. Kontrolowanie terminów umów o pracę.
 • Obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych,
 • Prowadzenie spraw związanych z urlopami w tym m.in ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych,
 • Monitorowanie kończących się terminów badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • Wprowadzanie/ aktualizacja danych na potrzeby ZUS,
 • Rejestracja na potrzeby ZUS pracowników / pracodawców,
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości (m.in. PFRON)
 • Pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS. Dostarczanie urzędnikom niezbędnej dokumentacji oraz wypełnianie spraw pokontrolnych.

USŁUGI PŁACOWE:

 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę,
 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • Realizowanie przelewów bankowych – przekazywanie wynagrodzeń na konta bankowe pracowników,
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Naliczenia wysokości składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych,
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11)
 • Sporządzanie informacji do ZUS (ZUS IWA)
 • Sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R, 8AR)
 • Pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz wypełnianie spraw pokontrolnych
 • Sporządzanie raportów dla Zarządu
 • Realizowanie przelewów bankowych – przekazywanie wynagrodzeń na konta bankowe pracowników