Usługi księgowe

Wspieramy przedsiębiorstwa początkujące, ale również i te które działają na rynku od wielu lat.

Księgowość

Oferta usług księgowych Biura Prawno –Rachunkowego Maciej Skorupiński Sp. z o. o. z Poznania skierowana jest zarówno do firm polskich jak i do podmiotów zagranicznych. Prowadzenie dokumentacji przez naszych specjalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami pozwala właścicielom na skupienie się wyłącznie na zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jasno określone zasady współpracy oraz obiegu dokumentów pomiędzy biurem, a przedsiębiorstwem pomagają w uniknięciu wielu błędów. Ponadto klient otrzymuje pomoc w zakresie rachunkowości zarządczej oraz organizacji procesów związanych z księgowością.

Możliwość integracji systemów finansowo – księgowych klientów tj. magazyn, fakturowanie z systemami naszego biura realnie wpływa na oszczędzenie czasu przedsiębiorców. Dla początkujących przedsiębiorców służymy pomocą przy wyborze formy przedsiębiorstwa, a podmiotom działającym udzielimy wsparcia podczas pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, a także w zakresie optymalizacji procesów księgowych.

W naszym biurze rachunkowym proces przygotowywania optymalizacji podatkowych wspierany jest przez prawników biegłych rewidentów oraz osoby z działu kadr i płac.

Zespół specjalistów posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów z wielu branż do których należą m.in. nieruchomości, medycyna, meblarstwo, projektowanie maszyn, robotów i wielu innych.

Oferujemy usługi księgowe w zakresie:

 • Bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnego z UoR
 • Przygotowywania rozliczeń i deklaracji podatkowych, GUS, NBP, Intrastat
 • Sporządzania sprawozdań finansowych – podlegają kontroli biegłego rewidenta,
 • Przygotowania raportów finansowych dla Zarządu,
 • Weryfikacja wycinkowa lub kompleksowa ksiąg handlowych przez biegłego rewidenta
 • Bieżącego doradztwa księgowego,
 • Bieżącego monitoringu sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa,
 • Przygotowywanie biznesplanu i analiz ekonomiczno – finansowych,
 • Opracowywanie budżetu,
 • Informowania o zmianach w przepisach prawno – podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta, w tym udzielania porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa.
 • Wsparcia administracyjnego: przelewy, wystawianie faktur,

Dodatkowo obsługa księgowa firm obejmuje:

 • Udzielania pomocy podczas zakładania działalności,
 • Pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej
 • Przeprowadzanie likwidacji przedsiębiorstw
 • Wskazanie możliwych form optymalizacji podatkowych
 • Doradztwo w zakresie wyboru rozwiązań technologicznych w przedsiębiorstwie
  usprawniających zarządzanie