POLSKI ŁAD – ryczałt

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

  1. Zmiany stawek dla niektórych podatników

Z 17% na 14%:

lekarze, dentyści, stomatolodzy, pielęgniarki i położne(PKWiU 86),

architektoniczne i inżynierskie (PKWiU 71)

w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1)

Z 15% na 12%    : 

informatycy, programiści, oraz pozostałe zawody z branży IT :

pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line, związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

2. Zmiany zasad opodatkowania najmu prywatnego (konieczność opodatkowania ryczałtem, zakazy amortyzacyjne, wpływ na dotychczasowe rozliczenia)

W 2023 roku podatnicy stracą możliwość wyboru formy opodatkowania, ponieważ jedyną obligatoryjną postacią opodatkowania będzie ryczałt ewidencjonowany. Wskutek tego nie będzie można uwzględnić poniesionych kosztów.

Do końca 2022r. będzie można amortyzować  budynki i lokale mieszkalne wykorzystywane w działalności gospodarczej.

3. Likwidacja karty podatkowej i ochrona praw nabytych.

Od 1 stycznia 2022 roku podatnicy nie będą mogli wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej. Możliwość kontynuowania tej formy będzie dotyczyć wyłącznie podatników, którzy korzystali z opodatkowania karta na dzień 31 grudnia 2021r.