Badanie sprawozdań finansowych

Profesjonalny i rzetelny audyt.

Usługi audytorskie, badanie sprawozdań finansowych

Audytorzy, biegli rewidenci to osoby kompleksowo patrzące na działalność danego przedsiębiorstwa.
Na stale zmieniających się rynkach i w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach swoim
doświadczeniem pomagają przedsiębiorcom na odpowiedzialne zarządzanie biznesem. Profesjonalny
i rzetelny audyt pomaga na realizowanie strategii rozwoju firm, a wieloletnie doświadczenie
audytorów jest nieocenionym wsparciem dla biznesu.
Biegły rewident to osoba, która wspiera przedsiębiorstwa na każdym etapie takim jak planowanie,
wdrażanie czy też sprawdzanie efektów wdrożonych zmian.
Niezależnie od rozmiarów przedsiębiorstw pomagamy naszym klientom w przeprowadzeniu analiz
oraz ekspertyz. Nasz zespół zajmuje się:

 • Badaniem sprawozdań finansowych ( jednostkowych i skonsolidowanych)
 • Kontrolą we wdrażaniu nowych wymogów sprawozdawczości finansowej
 • Osoby odpowiedzialne za dział kadr i płac,
 • Okresowym przeglądem sprawozdań finansowych
 • Weryfikacją wycinkową lub kompleksową ksiąg rachunkowych
 • Sporządzaniem sprawozdań finansowych
 • Przygotowywaniem analiz i ekspertyz
 • Optymalizacją w zakresie podatków
 • Badaniem planów podziału, połączenia, przekształcenia spółek
 • Przygotowywaniem dokumentacji cen transferowych
 • Sporządzaniem biznesplanów
 • Udzielaniem konsultacji
 • Przygotowywaniem planów kont
 • Przygotowaniem lub aktualizacją polityki rachunkowości
 • Przygotowywanie konsultacji w zakresie standardów MSSF/inne