PFR 2.0 – dodatkowe kody PKD

PFR 2.0 – poszerzono listę kodów PKD

02 lutego 2021 r. Rada Ministrów rozszerzyła Tarczę PFR 2.0 o dodatkowe 9 kodów PKD. Szanse ubiegania się o dotacje zyskają przedsiębiorcy działający m. in. w branżach: sprzedaży hurtowej odzieży i obuwia, pralniczej czy dotyczącej działalności klubów sportowych.

Tym samym lista kodów PKD, które uprawniają do ubiegania się o subwencję zwiększyła się z 45 do 54.

Poniżej dodane Kody:

46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
85.59.A Nauka języków obcych;
93.12.Z Działalność klubów sportowych;
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

Powyższe kody PKD nie muszą być przeważającymi kodami działalności gospodarczej. Kody podlegają weryfikacji na bazie rejestru KRS bądź CEiDG, przy czym by otrzymać pomoc przedsiębiorca musi wykonywać działalność w zakresie co najmniej jednego kodu PKD na dzień 31 grudnia 2019 r., 01 listopada 2020 r. oraz złożenia wniosku o subwencję. Nie musi to być ten sam kod w trzech datach, a wystąpienie jednego w każdym wskazanym powyżej terminie, uprawnia do otrzymania subwencji. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy zmiana kodu została zgłoszona przez przedsiębiorcę w terminie 7 dniu od zaistnienia zmiany.

Jak wskazuje PFR możliwość złożenia wniosku o subwencję w ramach nowych kodów PKD powinna być udostępniona przez banki uczestniczące w Tarczy Finansowej PFR 2.0 od piątku, tj. 05.02.2021 r.

Prowadzenie biznesu w obliczu kryzysu.

Sytuacja jaka w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, ma obecnie miejsce w naszym kraju, sprawia, że przedsiębiorcy stają przed ogromnym wyzwaniem. Ograniczenia oraz restrykcje dotknęły większość firm, niezależnie od rozmiaru i branż w jakich działają. Osoby zarządzające biznesem muszą działać w bardzo niestabilnym otoczeniu i podejmować błyskawicznie strategiczne decyzje, które wpłyną na ich przyszłość, a także na przyszłość ich bliskich, pracowników i kontrahentów.

Pomoc dla przedsiębiorców.

W czasach kryzysu wywołanego epidemią choroby Covid-19, nasze Biuro Prawno – Rachunkowe Maciej Skorupiński Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby pomóc swoim klientom w tej wyjątkowo niesprzyjającej sytuacji. Gwarantujemy opiekę podatkową i prawną naszych ekspertów, którzy doskonale zdają sobie sprawę z jakimi wyzwaniami w tych ciężkich czasach, muszą mierzyć się klienci. Na bieżąco szukamy informacji i analizujemy rozwiązania jakie w ramach pakietów tarczy antykryzysowej, polski rząd oferuje przedsiębiorcom oraz ich pracownikom.

Naszą wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy, aby ułatwić codzienną działalność naszych klientów. Pomagamy w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o różnego typu dotacje oraz dofinansowania, które mają na celu złagodzenie skutków kryzysu. Pomagamy w przygotowaniu wniosków do Polskiego Funduszu Rozwoju (Tarcza Kryzysowa PFR). Środki z pomocy publicznej wielu przedsiębiorcom pozwalają przetrwać ten niekorzystny czas w oczekiwaniu na „odmrożenie gospodarki” i powrót do normalnego funkcjonowania.

Zmiany w organizacji w związku z wirusem.

Nasi pracownicy, nie tylko zadbają o przygotowywanie dokumentów dla urzędów, ale również doradzą w kwestiach optymalizacji procesów, które pozwolą przedsiębiorcom funkcjonować w warunkach powszechnych ograniczeń oraz konieczności pracy zdalnej. Wskażemy jak najkorzystniej przemodelować system funkcjonowania przedsiębiorstwa, aby zminimalizować koszty prowadzenia działalności, wdrożyć outsourcing księgowy, zlikwidować dział wewnętrzny oraz zyskać wiele korzyści. W dobie kryzysu gospodarczego jest to kluczowe działanie mające na celu zachowania płynności finansowej i przetrwanie w trudnych warunkach.

Wszystkie powyższe działania prowadzimy z myślą o wsparciu naszych klientów oraz w sposób zapewniający im bezpieczeństwo. Przy obecnych zagrożeniach stawiamy na kontakt telefoniczny, mailowy, a także telekonferencje, dzięki czemu wszystkie ważne sprawy możemy załatwić bez wychodzenia z biura lub domu.

Zachęcamy do kontaktu:

Biuro Prawno -Rachunkowe Maciej Skorupiński Sp. z o.o. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań

e-mail: biuro@skorupinski.pl

tel: +61 865 70 54

 

Pomoc dla dużych firm w ramach Tarczy Finansowej PFR

W związku z kryzysem wywołanym działaniem wirusa SARS-CoV-2 firmy, niezależnie od branży i wielkości muszą zmagać się z trudnościami, polegającymi przede wszystkim na zachowaniu płynności finansowej przy jednoczesnym obniżeniu obrotów.

Jednym ze sposobów przeciwdziałania utracie płynności przez duże firmy oraz MŚP jest wystąpienie o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej oferowaną przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Biuro Prawno – Rachunkowe Maciej Skorupiński Sp. z o.o. w ramach swojej działalności oferuje pomoc firmom, które są zainteresowane zgłoszeniem się po wsparcie do Funduszu.

Oferujemy pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosków, a także konsultacje i pomoc prawną.

Dzięki Tarczy Finansowej PFR dla dużych firm można uzyskać finansowanie płynnościowe pod różnymi postaciami (pożyczka, nabycie należności lub wierzytelności, obligacje, gwarancje), finansowanie preferencyjne, stanowiące pożyczkę na pokrycie szkody poniesionej przez przedsiębiorstwo w związku z epidemią COVID-19 oraz finansowanie inwestycyjne polegające na nabywaniu lub obejmowaniu instrumentów kapitałowych przedsiębiorstw przez PFR.

Z programu mogą skorzystać:

– duże firmy, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników (zatrudnienie całkowite w grupie kapitałowej), lub których obrót jest wyższy niż 50 mln EUR lub suma bilansowa przekracza 43 mln EUR w ujęciu skonsolidowanym

– MŚP, które zatrudniają powyżej 150 pracowników z wyłączeniem właściciela (stan na 31.12.2019r.), ich roczny obrót za rok 2019 przekroczył 100 mln PLN i luka finansowa przekracza 3,5 mln PLN.

PFR przewidział także dodatkowe warunki, które muszą zostać spełnione, aby móc ubiegać się o dofinansowanie, a także przyznaje sobie możliwość oceny sytuacji przedsiębiorstwa, na podstawie której będzie przyznawana pomoc

Eksperci Biura Prawno – Rachunkowego Maciej Skorupiński Sp. z o.o. na bieżąco monitorują informacje płynące z PFR na temat warunków oraz terminów naboru wniosków, dzięki czemu pomogą rzetelnie przygotować wymagane dokumenty.

Skontaktuj się z nami, a udzielimy Ci niezbędnych informacji.