PFR 2.0 – dodatkowe kody PKD

PFR 2.0 – poszerzono listę kodów PKD

02 lutego 2021 r. Rada Ministrów rozszerzyła Tarczę PFR 2.0 o dodatkowe 9 kodów PKD. Szanse ubiegania się o dotacje zyskają przedsiębiorcy działający m. in. w branżach: sprzedaży hurtowej odzieży i obuwia, pralniczej czy dotyczącej działalności klubów sportowych.

Tym samym lista kodów PKD, które uprawniają do ubiegania się o subwencję zwiększyła się z 45 do 54.

Poniżej dodane Kody:

46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
85.59.A Nauka języków obcych;
93.12.Z Działalność klubów sportowych;
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

Powyższe kody PKD nie muszą być przeważającymi kodami działalności gospodarczej. Kody podlegają weryfikacji na bazie rejestru KRS bądź CEiDG, przy czym by otrzymać pomoc przedsiębiorca musi wykonywać działalność w zakresie co najmniej jednego kodu PKD na dzień 31 grudnia 2019 r., 01 listopada 2020 r. oraz złożenia wniosku o subwencję. Nie musi to być ten sam kod w trzech datach, a wystąpienie jednego w każdym wskazanym powyżej terminie, uprawnia do otrzymania subwencji. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy zmiana kodu została zgłoszona przez przedsiębiorcę w terminie 7 dniu od zaistnienia zmiany.

Jak wskazuje PFR możliwość złożenia wniosku o subwencję w ramach nowych kodów PKD powinna być udostępniona przez banki uczestniczące w Tarczy Finansowej PFR 2.0 od piątku, tj. 05.02.2021 r.