Zmiany w opodatkowaniu najmu od 2021 r.

 

Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym przyniesie również zmiany w zakresie opodatkowania przychodu uzyskiwanego z najmu lokali lub zakwaterowania. Od 2021 r. zryczałtowany podatek wynoszący 8,5% (i 12,5% od nadwyżki w kwocie 120 tys. zł) zapłacą nie tylko prywatni właściciele nieruchomości, lecz również przedsiębiorcy.

Prywatni właściciele, co prawda, zapłacą podatek od przychodu i nie rozliczą kosztów jednakże podatek i tak będzie niższy niż ten płacony według skali podatkowej lub 19% stawki ryczałtowej. Na skutek zrównania sytuacji podatników, powinni oni uniknąć sporów z fiskusem w zakresie rozstrzygnięcia czy najem jest prywatny czy ma może związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, co obecnie zdarza się dość często.

Projekt nowelizowanej ustawy przewiduje zastosowanie nowych stawek do:

– przychodów z tzw. najmu prywatnego,

– przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT, czyli przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, które to przychody są również zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej,

– świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),

– świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1).

Obecnie prawo do stosowania ryczałtu przy wynajmie nieruchomości mają jedynie prywatni właściciele lokali. Przedsiębiorcy są z niego wyłączeni. Sprawę komplikuje fakt, iż żaden przepis nie precyzuje kiedy kończy się najem prywatny, a zaczyna ten związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wykładnia przepisów w tym przypadku to wykwit ekwilibrystyki organów podatkowych i orzecznictwa. Rozróżniając najem prywatny od najmu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, organy podatkowe wskazują zazwyczaj na rozmiar działalności, powtarzalność transakcji i zarobkowy charakter. Mając na uwadze powyższe kryteria, fiskus wielokrotnie stwierdzał, iż w najem jest dokonywany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i żądał wyższego podatku. Brak precyzyjnego wskazania w przepisach momentu, od którego najem prywatny zmienia charakter w ten dokonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej powoduje liczne problemy interpretacyjne i wprowadza wśród podatników stan niepewności co do swojej sytuacji prawnej.

W założeniu, zmiany mają diametralnie zmienić tę sytuację.

Niezależnie bowiem od tego jak zostanie zakwalifikowany najem nieruchomości – prywatny czy z działalności gospodarczej – podatnik zapłaci podatek od przychodu w formie ryczałtu według zmienionych stawek 8,5% oraz 12,5% (w przypadku nadwyżki w kwocie 120 tys. zł).