składki zus spółka

Opłacanie składek ZUS przez wspólnika spółki, czy jest obowiązkowe? – Uchwała Sądu Najwyższego

Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego dotycząca obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez wspólnika dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającego 99 procent udziałów.

Dnia 21 lutego 2024r. Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów podjął uchwałę, która powinna zrewolucjonizować podejście Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do obowiązków ponoszenia ciężarów związanych ze składkami na ubezpieczenie społeczne wspólników spółek kapitałowych.

Sprawa została rozstrzygnięta na rozprawie w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 21 lutego 2024 r., na skutek zagadnienia prawnego przekazanego postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 września 2023 r., sygn. akt III AUa 1054/22.

Kwestia sporna obejmowała zagadnienie wspólnika dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającego 99 procent udziałów zapewniających mu możliwość swobodnego kształtowania treści uchwał na zgromadzeniu wspólników i podejmowania decyzji dotyczących działalności spółki i kwestii podlegania ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie opłacania składek społecznych 

Przedmiotowa uchwała Sądu Najwyższego jednoznacznie wskazuje, iż na tle art. 6 ust.1 oraz art 8 ust.6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wspólnik spółki z o.o. nie jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. 

Zgodnie z tezą uchwały: 

„Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1230”).

Do momentu pojawienia się przełomowej uchwały Zakład ubezpieczeń Społecznych posiadał własną, specyficzną formę interpretacji przepisów, poprzez którą wskazywał na fikcyjne istnienie wspólnika posiadającego 1% udziałów w spółce z o.o.

Zatem w przeszłości wiele spółek z o.o., które powstawały rozdzielało udziały w spółce w proporcji przynajmniej 90% do 10% udziałów dla każdego wspólnika.

Natomiast Sąd Najwyższy uchwałą wskazuje na błędne stosowanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przepisów w odniesieniu do spółek z o.o. Wiele dotychczasowych decyzji wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych opierało się jedynie na tym, iż wspólnik mniejszościowy w spółce z o.o. był jedyną możliwością do zwolnienia spółki z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Cytowana uchwała zapewne pomoże rozwiązać wiele sporów pomiędzy podatnikami oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.