POLSKI ŁAD – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Od 1 stycznia 2022 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie uzależniona od wysokości dochodu.

W zależności od formy opodatkowania składka na to ubezpieczenie będzie wynosić:

 1. Pracownik, Zleceniobiorca: 9% dochodu
 2. Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych: 9% dochodu
 3. Przedsiębiorca rozliczający się podatkiem liniowym: 4,9% dochodu
 4. Przedsiębiorca rozliczający się ryczałtem 9%, które będzie liczone od podstawy:
  • dla przychodów do 60 tys. zł rocznie miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla przychodów do 300 tys. zł rocznie – 100% przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla przychodów powyżej 300 tys. zł rocznie – 180% przeciętnego wynagrodzenia
 5. Przedsiębiorca rozliczający się na karcie podatkowej: 9% minimalnego wynagrodzenia
 6. Osoba współpracująca, wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnik spółki komandytowej: 9% przeciętnego wynagrodzenia

Dla przedsiębiorców rozliczających podatek na zasadach ogólnych lub „na liniówce” składka zdrowotna nie może być niższa niż kwota odpowiadająca 9% minimalnego wynagrodzenia.

Kolejną zmianą w składce zdrowotnej, którą wprowadza Polski Ład jest brak możliwości odliczenia części opłaconej składki od podatku. Aktualnie obowiązujące przepisy zezwalają na odliczenie od podatku dochodowego części zapłaconej składki zdrowotnej, w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru. Natomiast Polski Ład uchyla w całości przepis, który zezwalał na takie odliczenie.

Zestawienie:

Składa zdrowotna przy opodatkowaniu według skali podatkowej, podatkiem liniowym albo kartą podatkową:

Forma opodatkowaniaSkładka miesięcznaSkładka roczna
Skala podatkowa9% dochodu,
nie mniej niż 270,90 zł
9% dochodu,
nie mniej niż 3 250,80 zł
Podatek liniowy4,9% dochodu,
nie mniej niż 270,90 zł
4,9% dochodu,
nie mniej niż 3 250,80 zł
Karta podatkowa270,90 zł3 250,80 zł

Składka zdrowotna przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

PrzychódSkładka miesięcznaSkładka roczna
poniżej 60 tys. zł324 zł*3 888 zł*
od 60 tys. zł do 300 tys. zł540 zł*6 480 zł*
Powyżej 300 tys. zł972 zł*11 664 zł*

*przy założeniu, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 roku wyniesie 6 000 zł.