poradnik biura rachunkowego

Sprzedaż internetowa polskich przedsiębiorców z wykorzystaniem niemieckich portali aukcyjnych

Z początkiem roku 2019 zostały wprowadzone nowe regulacje podatkowe w Niemczech, których konsekwencje może odczuć wielu polskich przedsiębiorców. Zmiany dotyczą obowiązków rejestracji do podatku VAT w RFN, gdyż władze niemieckie zdecydowały o konieczności podejmowania działań mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

W praktycznym aspekcie wprowadzone rozwiązania będą w szczególności dotyczyć polskich sprzedawców korzystających z niemieckich portali aukcyjnych, a więc przede wszystkim Amazon i eBay.  Sposób wprowadzenia owych regulacji jest dość specyficzny, gdyż formalnie istnieją wyłączenia od obowiązku rejestracji np. odnośnie wysokości sprzedaży, które to jednak ze względu na  politykę prowadzoną przez niemieckie urzędy skarbowe oraz portale aukcyjne nie są w praktyce stosowane.

Cały mechanizm opiera się na ustanowieniu odpowiedzialności portali aukcyjnych za zobowiązania osób sprzedających na ich portalach w zakresie odprowadzania podatku VAT w RFN. A więc jeśli dany sprzedawca przekroczyłby próg ustawowy, a nie rozliczałby się z niemieckim fiskusem w zakresie odprowadzenia podatku VAT w Niemczech portale aukcyjne musiałby same go zapłacić.

Taka konstrukcja prawna spowodowała wprowadzenie reguł ostrożnościowych, po stronie m.in. Amazona i eBaya, która sprowadza się do obowiązku przedłożenia dokumentu potwierdzającego rejestrację do VAT w Niemczech, gdyż w takim przypadku owe portale nie będą ponosiły odpowiedzialności za zobowiązania zarejestrowanego sprzedawcy. Niedostarczenie przez sprzedawcę owego dokumenty spowoduje zablokowanie konta aukcyjnego na niemieckich portalach aukcyjnych, a więc pozbawi głównego źródła dochodu wielu sprzedawców.

Ponieważ wielu polskich przedsiębiorców prowadzi sprzedaż przez niemieckie portale aukcyjne, także one będą w praktyce zobowiązane do dokonania rejestracji jako podatnicy VAT w Niemczech oraz składania  deklaracji miesięcznych do podatku VAT i ewentualnego jego odprowadzania do niemieckich urzędów skarbowych.

Rejestracja do VAT w RFN dla przedsiębiorców nie jest procesem zbyt skomplikowanym, ale wymaga znajomości języka niemieckiego oraz niekiedy kilku tygodni czasu. Dodatkowo sam proces jest prowadzony przez 4 urzędu wyznaczone do obsługi podatników z Polski. Dlatego też przed rozpoczęciem procesu rejestracji należy zweryfikować, który urząd skarbowy jest właściwy dla danego sprzedawcy. Dodatkowo proces odbywa się korespondencyjnie i niemiecki urząd skarbowy może wymagać przedłożenia dodatkowych dokumentów uzasadniających rejestrację do VAT w RFN.

Przez pierwsze dwa lata od rejestracji należy składać deklaracje co miesiąc. Następnie istnieje możliwość ustalenia innych zasad składania deklaracji za podatek VAT.