Procedura OSS, zgłoszenie VIU-R, deklaracja VIU-D-1

Procedura OSS, zgłoszenie VIU-R, deklaracja VIU-D-1

 

  1. Co to?

Jest to unijna procedura skierowana do przedsiębiorców realizujących sprzedaż wysyłkową do krajów UE (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość) zapewniająca zapłatę podatku VAT w państwie przeznaczenia bez udziału sprzedawcy.

W procedurze VAT-OSS deklarujemy wyłącznie sprzedaż zagraniczną na terenie UE i nie uwzględniamy w niej sprzedaży krajowej.

  1. Kto podlega?

Każdy przedsiębiorca realizujący sprzedaż wysyłkową do osób prywatnych, który w roku podatkowym osiągnął łączną wartość sprzedaży netto z tego tytułu do krajów UE przekraczającą 10 tys. EUR lub 42 tys. zł.

Do podanych progów kwotowych zliczamy wszystkie dostawy na terenie UE, oznacza to, że nie ma osobnych limitów dla każdego kraju UE.

  1. Przekroczenie jednego z progów – skutki

Realizowanie kolejnej transakcji sprzedaży po przekroczeniu jednego z progów oznacza, że sprzedaż musi być opodatkowana podatkiem VAT i właściwą stawka obowiązującą w kraju członkowskim dostawy. Do momentu przekroczenia progów sprzedaż do krajów UE jest traktowana jako sprzedaż krajowa.

Stawki podatku VAT obowiązujące w krajach członkowskich są podane na stronie Komisji Europejskiej https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_pl.htm#shortcut-7

Celem uniknięcia konieczności składania deklaracji VAT w każdym kraju członkowskim realizowanej dostawy wprowadzono rozwiązanie, którym jest procedura VAT-OSS.

Rejestracja powinna nastąpić do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono wskazane progi.

  1. Jak działa VAT-OSS – przelewy do US tylko w EUR

Procedura VAT-OSS jest szczególną procedurą unijną rozliczania VAT, która umożliwia rozliczenie należnego podatku VAT różnych państw w jednym państwie identyfikacji. Przedsiębiorca składa jedną deklarację obejmującą wszystkie transakcje polegające na sprzedaży towarów do odbiorców w krajach UE ze stawką VAT właściwą dla kraju dostawy i dokonuje jednorazowej zapłaty podatku VAT na rzecz fiskusa kraju identyfikacji. Środki przekazywane do urzędu skarbowego będą wpłacane w walucie euro. Kwoty nie podlegają zaokrągleniu. Podatnicy przekazują dokładną kwotę. Następnie to już organy skarbowe państw członkowskich UE dokonują między sobą rozliczeń w podatku VAT z tytułu transakcji sprzedaży na odległość przez przedsiębiorców.

Procedura OSS powinna stanowić znaczące ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy będą realizowani sprzedaż wysyłkową w UE, gdyż wciąż będą mogli rozliczać się z rodzimym urzędem skarbowym, bez konieczności rejestracji i składania deklaracji VAT w krajach realizowanej dostawy.

  1. Jak się zarejestrować

Zgłoszenie informujące w zakresie szczególnej procedury unijnej rozliczenia VAT dokonuje się za pośrednictwem formularza VIU-R, który jest składany do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Naczelnik, w przypadku spełnienia przesłanek, potwierdzi zarejestrowanie do procedury unijnej wysyłając e-mail na adres wskazany w zgłoszeniu.

  1. Kwartalne deklaracje

 W ramach procedury VAT-OSS składa się kwartalne deklaracje, do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Zgodnie z treścią art. 130c ustawy o VAT podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury unijnej są obowiązani składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje na potrzeby rozliczenia VAT , do właściwego urzędu skarbowego, niezależnie od tego, czy dostawy towarów i świadczenia usług objęte procedurą unijną miały miejsce. Wtedy składa się deklarację zerową.

 Deklaracji nie można złożyć przed zakończeniem kwartału.

Podatek VAT będzie rozliczany w osobnej deklaracji VIU-D. Nie będzie on uwzględniany w pliku JPK-V7.

  1. Punkt Kompleksowej Obsługi

 Każde państwo członkowskie jest zobowiązane do uruchomienia systemu elektronicznego w ramach procedury VAT-OSS (Punkt Kompleksowej Obsługi), który umożliwi elektroniczną rejestrację dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim sprzedaży towarów na odległość w UE oraz złożenie deklaracji i opłacenie należnego podatku VAT za całą sprzedaż w jednej, elektronicznej deklaracji.

  1. Brak możliwości odliczenia podatku VAT

 Procedura VAT-OSS nie pozwala na dokonanie odliczenia naliczonego podatku VAT od zakupów. Celem dochodzenia zwrotu podatku VAT koniecznym będzie skorzystanie z procedury VAT-REF.