POLSKI ŁAD – skala podatkowa i kwota wolna

SKALA PODATKOWA

Od 1 stycznia 2022 roku zostanie podniesiony próg podatkowy. 32% podatek będzie liczony po przekroczeniu dochodów w wysokości 120 000 zł, a nie 85 528 zł jak dotychczas.

Skala podatkowa od 2022 roku będzie wyglądać następująco:

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
do 120.000 zł17% minus kwota zmniejszająca 5100 zł
ponad 120.000 zł15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

KWOTA WOLNA OD PODATKU

Dla osób rozliczających się wg skali podatkowej (pracownicy, zleceniobiorcy, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) wzrośnie kwota wolna od podatku do 30 000 zł – podatek będzie płacony dopiero po przekroczeniu tej kwoty. W związku z tym u osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zmieni się także kwota zmniejszająca podatek – wyniesie ona 425 zł miesięcznie (5 100 zł w skali roku) – aktualnie jest to kwota 43,76 zł miesięcznie.