POLSKI ŁAD – SAMOCHODY SŁUŻBOWE I PIT-0 DLA EMERYTÓW

RYCZAŁT ZA KORZYSTANIE ZE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DO CELÓW PRYWATNYCH

Od 2022 roku ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych wyniesie:

  • 250 zł miesięcznie (w przypadku samochodu o mocy silnika do 60 kW, samochodu elektrycznego lub napędzanego wodorem)
  • 400 zł miesięcznie (dla samochodów, które nie spełniają kryteriów powyżej)

Przełoży się to na wyższą liczbę pracowników objętych kwotą 400 zł. Przychód doliczony za użytkowanie auta będzie podstawą naliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz nieodliczalnej składki zdrowotnej.

PIT-0 DLA EMERYTÓW

PIT zero dla emerytów dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz osób prowadzących działalność gospodarczą (podatek wg skali, liniowy i ryczałt), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo. PIT-0 dla seniora będzie działał tak jak PIT-0 dla młodych, tzn. obejmie m.in. roczny przychód z pracy do kwoty 85 528 zł.