Sprawozdanie finansowe 2020 w spółkach komandytowych

Ministerstwo finansów opublikowało wyjaśnienia, w jakich terminach sporządzić sprawozdanie finansowe w związku z odroczeniem opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT do 30 kwietnia 2021 r.

Nowelizacja ustawy o podatku CIT spowodowała szereg problemów w zakresie zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych przez spółki komandytowe, dlatego też Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia.

Zgodnie z informacją udostępnioną na portalu podatki.gov.pl w przypadku gdy spółka nie skorzystała z prawa odroczenia opodatkowania podatkiem CIT do 30 kwietnia 2021 r., jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego na dotychczasowych zasadach, czyli za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.

Jeśli jednak spółka skorzystała z tego prawa i zostanie objęta podatkiem CIT dopiero od 01 maja 2021 r. nie będzie miała obowiązku sporządzenia osobnego sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021 r., ponieważ zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 30 kwietnia 2021 r. oraz ich otwarcie 01 maja 2021 r. nastąpi jedynie dla celów podatkowych. W takim przypadku, gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, sprawozdanie należy sporządzić za okres trwający od 01 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. Kolejny rok obrotowy za który należy sporządzić sprawozdanie finansowe będzie trwał od 01 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., a więc będzie krótszy i obejmie przedział czasowy jedynie 8 miesięcy.