Tarcza finansowa PFR 2.0

Tarcza finansowa PFR 2

Już od 15 stycznia 2021 r. ruszy nowa odsłona Tarczy finansowej PFR. Pomocą zostaną objęte mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branżach najmocniej dotkniętych przez pandemię, w tym m. in.: drukarska, turystyczna, gastronomiczna, artystyczna, hotelowa, wystawiennicza, fitness, rozrywkowa.

Uzyskanie pomocy będzie uzależnione od spełnienia warunków, które są różne w zależności od skali prowadzonej działalności. W przypadku Mikroprzedsiębiorców konieczne jest :

 • złożenie elektronicznie za pośrednictwem banku przez osobę uprawnioną do działania w imieniu przedsiębiorstwa wniosku w terminie od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. ;
 • wykazanie spadku obrotów o co najmniej 30 % w okresie IV – XII.2020 lub IV kwartale 2020 r.;
 • zatrudnianie od 1 – 9 pracowników;
 • posiadanie określonego w Regulaminie PFR 2.0 PKD, weryfikowanego na podstawie baz CEiDG oraz KRS.

Małe i średnie przedsiębiorstwa powinny natomiast spełnić następujące warunki:

 • złożyć elektronicznie za pośrednictwem banku przez osobę uprawnioną do działania w imieniu przedsiębiorstwa wniosek w terminie od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. ;
 • wykazać spadek obrotów o co najmniej 30 % w okresie IV – XII.2020 lub IV kwartale 2020 r.;
 • zatrudniać od 10 – 249 pracowników;
 • posiadać określone w Regulaminie PFR 2.0 PKD, weryfikowany na podstawie baz CEiDG oraz KRS.

Kwota subwencji będzie uzależniona od spadku obrotów danego przedsiębiorstwa i w przypadku mikroprzedsiębiorców będzie to kwota:

 • 18.000 zł na jednego pracownika, przy spadku obrotów od 30 % do 60 %
 • 36.000 zł na jednego pracownika, przy spadku obrotów powyżej 60 %

max. 324.000 zł, nie więcej niż 72.000 zł na jednego pracownika z Tarczy PFR 1.0 oraz Tarczy PFR 2.0

Natomiast w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw:

 • subwencja wypłacana w kwocie do 70 % straty brutto (przed podatkiem) za miesiące XI.2020 – III.2021 (przy czym I-III.2021 na podstawie prognozy);

max 3,5 mln, nie więcej niż 144.000 zł na jednego pracownika z Tarczy PFR 1.0 oraz Tarczy PFR 2.0

Z informacji podanej na stronie internetowej PFR 2.0 wynika, iż do wniosku będzie konieczne dołączenie następujących dokumentów:

 • pliku JPK_V7M lub JPK_V7K do organu podatkowego, z wyprzedzeniem umożliwiającym przeprocesowanie danych przez organ podatkowy i przekazanie danych do PFR (do 7 dni)
 • prognozy straty za miesiące: I-III.2021
 • dokumentu potwierdzający umocowanie do działania w imieniu przedsiębiorcy

Regulamin Tarczy finansowej PFR 2.0 zostanie opublikowany do 15 stycznia 2021 r., ale już teraz można zapoznać się z ogólnymi założeniami, które dostępne są na stronie internetowej: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp.