Podatek cukrowy; opłata od „małpek”

Opłata od „małpek”

Z dniem 01 stycznia 2021 r. w Polsce został wprowadzony nowy rodzaj opłaty – tym razem od tzw. „mapłek”. „Małpka” to potoczne określenie napojów alkoholowych o pojemności butelki do 300 ml. Do jej ponoszenia będą zobowiązani hurtownicy zaopatrujący sklepy w napoje alkoholowe, których właściciele posiadają zezwolenia na sprzedaż alkoholi przeznaczonych na spożycie poza miejscem sprzedaży.

Z obowiązku zapłaty wyłączeni są właściciele m. in. pubów, restauracji, dyskotek czy barów, gdzie sprzedaż alkoholu przeznaczona jest do spożycia w miejscu ich sprzedaży.

Nowa opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości 300 ml. Dla przykładu będzie to więc 1 zł od 100 ml „małpki” wódki 40-procentowej, 2 zł od 200 ml „małpki” wódki 40-procentowej lub 0,88 zł od 250 ml wina 14-procentowego.

 

Podatek cukrowy

Początek 2021 r. przyniósł wiele istotnych zmian podatkowych, które mają istotny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, ale także oddziałują w sposób bezpośredni na konsumentów.

Jednym z takich przykładów jest podatek cukrowy. Formalnie zapłacą go podmioty wprowadzające napoje słodzone na rynek (producenci i hurtownicy) zawierające:

-cukry (monosacharydy, disacharydy środków spożywczych zawierających te substancje)

-substancje słodzące, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 (na przykład ksylitol, sorbitol, aspartam)

-kofeinę lub taurynę.

 

Opłacie nie podlegają napoje, które są:

-wyrobami medycznymi;

-suplementami diety;

-żywnością specjalnego przeznaczenia, preparatami do początkowego i dalszego żywienia niemowląt;

-wyrobami akcyzowymi;

-zawierają więcej niż 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego, a zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g na 100 ml napoju;

-roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, w których zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju;

-wyrobami na bazie mleka albo jego przetworów (jogurty, maślanki, kefiry, mleko zsiadłe itp.).

 

Opłata cukrowa jest sumą dwóch wartości, stałej i zmiennej. Na każdy litr napoju opłata wynosi:

-0,50 zł opłaty stałej – za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość (w jakiejkolwiek ilości) co najmniej jednej substancji słodzącej

-0,05 zł opłaty zmiennej – za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju.

Napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny są objęte dodatkową opłatą w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju.

Opłata nie może wynieść więcej niż maksymalnie 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

 

Niższa opłata obejmuje napoje zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml:

-w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego

-będące roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, na przykład napoje izotoniczne.

 

Na te napoje nakładana jest tylko część zmienna opłaty – 0,05 zł za każdy gram cukru powyżej 5 g w 100 ml napoju (nie nakłada się opłaty stałej).

Przy obliczeniu opłaty zawartość cukrów w 100 ml napoju zaokrągla się w górę do pełnego grama.

Podatek cukrowy należy wpłacić na rachunek naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę twojej firmy. Dodatkowo należy złożyć informację o wysokości opłaty za pośrednictwem systemu informatycznego ministra finansów.

Wpłata i odpowiednia informacja powinna zostać zgłoszona do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.