Pakiet e-commerce / sprzedaż wysyłkowa w UE po 1 lipca 2021

Pakiet e-commerce / sprzedaż wysyłkowa w UE po 1 lipca 2021

Od 1 lipca 2021 zaczyna obowiązywać na terenie Unii Europejskiej tzw. pakiet e-commerce, który zasadniczo zmieni zasady sprzedaży wysyłkowej na terenie UE. W miejsce sprzedaży wysyłkowej pojawi termin wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość rozumianej jako dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy. Znikną też dotychczasowe limity warunkujące konieczność rejestracji do celów VAT w kraju nabywcy.

Wprowadzony zostaje limit sprzedaży na odległość obowiązujący na terenie całej UE wynoszący 10.000 EUR  lub 42.000 PLN, którego przekroczenie spowoduje konieczność rejestracji do celów podatkowych na terenie kraju, do którego wysyłana była przesyłka do osoby fizycznej ponad limit. Nadto limit ten będzie łączny dla wszystkich transakcji na terenie UE, co oznacza, iż transakcje na terenie wszystkich krajów UE będą zliczane łącznie i traktowane na potrzeby limitu jak sprzedaż do jednego kraju.

Przekroczenie limitu bez specjalnych rozwiązań prowadziłoby do konieczności rozliczania podatku VAT w kraju każdorazowej dostawy, a ustalony limit sprzedaży może zostać przekroczony bardzo szybko. Powodowałoby to szereg niedogodności dla przedsiębiorców. Dlatego też wprowadzono specjalną procedurę OSS (one stop shop) umożlwiający rozliczanie podatku VAT z tytułu sprzedaży do krajów UE na terenie własnego państwa, bez konieczności rejestracji do celów VAT za granicą. OSS jest systemem elektronicznym wymagającym uprzedniej rejestracji. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem formularza VIU-R. Rejestracja odbywa się wyłącznie w jednym państwie członkowskim. Procedura OSS umożliwia złożenie deklaracji i opłacenie należnego podatku VAT za całą sprzedaż na terenie UE w jednej elektronicznej, kwartalnej deklaracji podatkowej. Deklaracja składana jest do końca miesiąca następującego po kwartale. Zaletą tej procedury jest praca z administracją podatkową własnego państwa.  Podatek wpłacany jest w kraju do swojego urzędu skarbowego, który zaś w dalszej kolejności dokonuje rozliczenia z urzędami zagranicznymi.

Podatnicy muszą być świadomi, że w procedurze OSS nie będzie możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT, od kwoty podatku należnego. Podatek ten będzie do odzyskania, ale już w ramach procedury VAT-REF.

Podsumowując, pakiet e-commerce przyniesie duże zmiany dla wszystkich firm realizujących sprzedaż wysyłkową do krajów UE. Przekroczenie progu 10.000 EUR spowoduje konieczność rejestracji do procedury OSS, która umożliwi rozliczanie zagranicznego podatku VAT z własnym urzędem skarbowym.