ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU – CIT W SPÓŁKACH KOMANDYTOWYCH

OBOWIĄZKI PODATNIKÓW I ZMIANY PRAWNO-PODATKOWE W 2021 ROKU

Część II – CIT – SPÓŁKI KOMANDYTOWE

 

Co to oznacza?

Od 1 stycznia 2021 roku każda spółka komandytowa będzie opodatkowana identycznie jak między innymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przychody będą opodatkowane dwukrotnie tj. zarówno na poziomie spółki komandytowej, jak i na poziomie wspólników (komplementariusz i komandytariusz).

 

Jaka wysokość podatku CIT na poziomie spółki komandytowej?

Spółka komandytowa osiągająca przychody do 2 000 000 EUR będzie opodatkowana stawką 9%. Spółki komandytowe osiągające wyższe przychody niż 2 000 000 EUR będą opodatkowane stawką 19%.

 

Opodatkowanie wspólników?

Dochody komplementariuszy i komandytariuszy będą opodatkowane tak jak wszystkie przychody uzyskane z tytułu udziałów w osobach prawnych tj. według stawki 19%.

 

Podatek komplementariusza będzie umniejszany o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku spółki komandytowej i podatku należnego od dochodu tej spółki.

 

Komandytariusze będą mieli prawo do skorzystania ze zwolnienia w kwocie 50% przychodów uzyskanego z udziału w spółce komandytowej, ale nie więcej niż 60 000 zł. WAŻNE: zwolnienie nie dotyczy większości spółek komandytowych, ponieważ nie można go stosować w sytuacji, gdy komandytariusz będzie:

  1. posiadał bezpośrednio lub pośrednio ponad 5 % udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej;
  2. członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej;
  3. podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu.

Symulacja opodatkowania w PLN:

 

Rok Dochód spółki komandytowej CIT

(19 %)

Zysk PIT
komandytariusza
(90 % udziału w zysku)
CIT
komplementariusza(10 % udziału w zysku)
Łączna wysokość podatków
2020 10.000.000 zł 0 zł 10.000.000 zł 1.710.000 zł 190.000 zł 1.900.000 zł
2021 10.000.000 zł 1.900.000 zł 8.100.000 zł 1.385.100 zł 0 zł 3.285.100 zł
Rok Dochód spółki komandytowej CIT

(9 %)

Zysk PIT

komandytariusza (90 % udziału w zysku)

CIT komplementariusza (10 % udziału w zysku) Łączna wysokość podatków
2020 1.000.000 zł 0 zł 1.000.000 zł 171 000 zł 19.000 zł 190.000 zł
2021 1.000.000 zł 90.000 zł 910.000 zł 155.610 zł 8.290 zł 253.900 zł

 

Czy istnieje możliwość opóźnienia zmiany?

Tak, spółki komandytowe mogą postanowić o nabyciu statusu podatnika podatku CIT od 1 maja 2021 roku. Te, które tego nie zrobią staną się podatnikami podatku CIT z dniem 1 stycznia 2021 roku.