POLSKI ŁAD – niższy limit transakcji bezgotówkowych

NIŻSZY LIMIT PRZY TRANSAKCJACH BEZGOTÓWKOWYCH Od 2022 roku obowiązywać będzie niższy limit płatności bezgotówkowej pomiędzy przedsiębiorcami, zmiana z 15.000 zł do 8.000 zł brutto, co skutkuje obniżeniem progu zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków opłaconych gotówką. Powstanie limit dla transakcji gotówkowych dokonywanych z konsumentami do wysokości 20.000 zł. Osoby fizyczne dokonujące zakupu od przedsiębiorcy w

POLSKI ŁAD – ulga na konserwację zabytków

ULGA Z TYTUŁU WYDATKÓW PONOSZONYCH NA OCHRONĘ I KONSERWACJĘ ZABYTKÓW Polski Ład wprowadza nową ulgę na remont i konserwację zabytków. Z tej ulgi rozliczanej w zeznaniu rocznym będą mogli skorzystać właściciele lub współwłaściciele nieruchomych zabytków, którzy rozliczają się według skali, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ulga dotyczy wydatków na: wpłaty na fundusz remontowy

Polski Ład – ulga sponsoringowa

ULGA DLA PODATNIKÓW WSPIERAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ, KULTURALNĄ ORAZ SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKĘ Dzięki tej uldze przedsiębiorcy będą mieć możliwość dodatkowego odliczenia 50% kosztów związanych z działalnością kulturalną i sportową w zeznaniu rocznym.  Odliczenie będzie dotyczyć wszystkich przedsiębiorców działających w Polsce, czyli zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek. Dzięki uldze sponsoringowej przedsiębiorcy zyskają możliwość dodatkowego odliczenia

POLSKI ŁAD – SAMOCHODY SŁUŻBOWE I PIT-0 DLA EMERYTÓW

RYCZAŁT ZA KORZYSTANIE ZE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO DO CELÓW PRYWATNYCH Od 2022 roku ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych wyniesie: 250 zł miesięcznie (w przypadku samochodu o mocy silnika do 60 kW, samochodu elektrycznego lub napędzanego wodorem)400 zł miesięcznie (dla samochodów, które nie spełniają kryteriów powyżej) Przełoży się to na wyższą liczbę pracowników

POLSKI ŁAD – ZATRUDNIENIE „NA CZARNO” ORAZ NIEUJAWNIENIE CZĘŚCI WYNAGRODZENIA

ZATRUDNIENIE „NA CZARNO” ORAZ NIEUJAWNIENIE CZĘŚCI WYNAGRODZENIA Od 2022 roku pracownik nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji nielegalnego zatrudnienia, także „wstecz”. Pracownicy będą mogli więc ujawniać, że byli zatrudnieni „na czarno” w 2021 roku i w latach wcześniejszych i nie poniosą konsekwencji podatkowych i składkowych. Przepisy zakładają, że pracodawca za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia będzie musiał