eIDAS oraz Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

eIDAS oraz Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Coraz powszechniej stosowane rozwiązania umożliwiające jednoczesne złożenie podpisu pod wieloma dokumentami, znakowanie czasem czy wymiana dokumentów elektronicznych z klientami i podległymi jednostkami bez konieczności wielokrotnego drukowania, podpisywania i wysyłania pism pocztą lub za pośrednictwem kuriera związane są z koniecznością zweryfikowania nadawcy wysłanej wiadomości oraz zapewnienia nienaruszalności

Zmiany w ZUS.

E-składka 2018 czyli listy polecone z ZUSu Od początku października 2017r. ZUS listami poleconymi rozsyła informacje o zmianach w opłacaniu składek po 1 stycznia 2018r. Czego dotyczą zmiany i jakie będą ich wybrane konsekwencje wyjaśniamy poniżej. Dotychczas płatnicy dokonywali osobnych przelewów wskazując fundusz/ ubezpieczenie, którego wpłata dotyczy, okres i typ wpłaty oraz dane identyfikacyjne. Od

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – pracownik wewnętrzny czy outsourcing ?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych wprowadzana nowe rozwiązania w zakresie bieżącej kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratorów danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych obowiązkowo wyznaczany jest przez organ lub podmiot publiczny, jeśli dokonują one przetwarzania danych

Rola pracowników w ochronie danych osobowych przetwarzanych przez przedsiębiorcę

Nowe rozwiązania unijne, funkcjonujące także w Polsce, w zakresie ochrony danych osobowych (tzw. RODO) nakładają szczególne obowiązki na podmioty przetwarzające dane osób fizycznych. System ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej ukierunkowany jest na zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa danych odnoszących się do każdej osoby fizycznej. O ile podmiotem (administratorem) danych jest konkretny przedsiębiorca, czy to prowadzący

Konsultacje społeczne.

Nasz Zespół aktywnie uczestniczy w procesach wprowadzania zmian legislacyjnych w Polsce. Poniższe zapisy dotyczą propozycji zmian w zakresie rozliczania podatku od towaru i usług, które zostały przekazane do Ministerstwa Finansów.   Pan Paweł Gruza Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych w zakresie rozliczania podatku