Termin złożenia PIT-28

Zbliża się termin na złożenie PIT -28

01 marca 2021 r. upływa termin na dokonanie rozliczenia przychodów z 2020 r. opodatkowanych w formie ryczałtu, objętych formularzem PIT – 28.

Zeznanie jest przeznaczone dla osób, które w 2020 r. wybrały opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych z:

  1. pozarolniczej działalności gospodarczej;
  2. z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
  3. ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Generalnie, złożenie rozliczenia jest możliwe od 15 lutego do końca tego miesiąca. Jednakże, z uwagi na fakt, iż ostatni dzień lutego przypada w niedzielę, w tym roku termin na rozliczenie podatku i złożenie PIT – 28 upływa 01 marca.

W przypadku podatników rozliczających przychody z najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, lub ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych lub zwierzęcych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym możliwe jest złożenie PIT-28 poprzez platformę Twój e-PIT, dostępną poprzez e-Urząd Skarbowy

Tags: