POLSKI ŁAD – ulga dla klasy średniej

ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

Pracownicy oraz przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, którzy zarabiają w ciągu roku pomiędzy 68 412 zł brutto a 133 692 zł brutto będą mogli skorzystać z ulgi dla klasy średniej. Ulga będzie mogła być ujęta albo w rozliczeniu rocznym albo co miesiąc przy wyliczaniu wynagrodzenia.

W przypadku rozliczania co miesiąc istnieje ryzyko niedopłaty podatku na koniec roku (może się okazać, że pracownik zarobi więcej ponad górny próg i wtedy ulga nie będzie przysługiwać).

Ulga dla klasy średniej wyniesie:

  • dla osób osiągających przychód w przedziale 68 412 do 102 588 złotych będzie to:

(przychód x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17

  • dla osób osiągających przychód wyższy niż 102 588 złote do granicy 133 692 złotych włącznie będzie to:

(przychód x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17