oferta na usługi księgowe

Outsourcing usług księgowych

Outsourcing usług księgowych, kadrowych i prawnych to prężnie rozwijająca się koncepcja biznesowa. Polega  na powierzeniu ważnego obszaru aktywności gospodarczej wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu.

Przekazanie bieżącej obsługi księgowo – kadrowej ekspertom zewnętrznym pozwala na:

  • efektywniejszą realizację celów i zapewnienie sprawnego funkcjonowania organizacji,
  • bieżące monitorowanie procesów i niezależną ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
  • zgodność działania przedsiębiorstwa z przepisami prawa w ramach nałożonych przez ustawodawcę obowiązków.

W ramach usług outsourcingowych przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z  kompleksowych rozwiązań z zakresu ewidencjonowania operacji gospodarczych firmy w wymiarze rachunkowo – księgowym, prawnym i kadrowo – płacowym według indywidualnych potrzeb. Outsourcing w ramach interdyscyplinarnego zespołu ekspertów podnosi efektywność procesów zachodzących w firmie. Łączna realizacja zadań z zakresu pełnej księgowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości rachunkowo-finansowej, obsługi prawnej i kadrowo – płacowej sprawia, iż tego rodzaju zakres oferowanych usług jest unikalny w skali całego rynku.

Korzyści wynikające z outsourcingu księgowo – rachunkowego:

  • minimalizacja ryzyka związanego z wystąpieniem błędów, co zwiększa poziom bezpieczeństwa przedsiębiorstwa,
  • oszczędność czasu i kosztów związanych z zatrudnieniem wewnętrznych specjalistów o wysokich kwalifikacjach, wynajmu dodatkowej powierzchni biurowej, zakupu specjalistycznego oprogramowania i systemów informatycznych,
  • podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku i skoncentrowanie uwagi na rozwoju przedsiębiorstwa i prowadzeniu biznesu,
  • dostęp do aktualnej wiedzy z zakresu specjalistycznych rozwiązań,
  • przejęcie przez biuro odpowiedzialności za kompleksową obsługę spraw związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i wyliczeniem danin publicznych.

Przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystają z usług biur zewnętrznych w ramach outsourcingu dla zapewnienia obsługi księgowo – rachunkowej swoich firm. Warto jednak pamiętać, że aby w pełni wykorzystać możliwości jakie daje outsourcing usług księgowych należy przy wyborze biura rachunkowego zwrócić uwagę na zakres świadczonych usług.

Tylko kompleksowa obsługa obejmująca poza usługami rachunkowymi i kadrowo-płacowymi także doradztwo podatkowe i prawne pozwoli w pełni skorzystać z zalet outsourcingu.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę na obsługę księgową.

Przekonaj się ile możesz zyskać.

 

Biuro Prawno Rachunkowe Maciej Skorupiński
tel: 61 865 70 54
mail: biuro@skorupinski.pl