Elektroniczne wnioski do KRS

Od 1 lipca 2021 roku elektroniczne wnioski do KRS

Od 1 lipca 2021 roku cyfryzacja sądów wchodzi w kolejny etap. Po S24 i elektronicznym zgłaszaniu dokumentów finansowych kolej na elektroniczne składanie wniosków pierwotnych i zmianowych do KRS.

Od lipca wszystkie wnioski będą składane w systemie teleinformatycznym. Złożenie wniosku po tej dacie w tradycyjnej papierowej formie spowoduje odrzucenie wniosku. Wnioski złożone w formie papierowej do 30 czerwca 2021 zostaną rozpatrzone przez KRS na starych zasadach. Nie zmieniają się wysokości opłat od wniosków, które będą uiszczane również w formie elektronicznej na etapie wysyłania wniosku.

Dokumenty należy podpisywać profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym po wypełnieniu dedykowanych formularzy. Tylko tak podpisane dokumenty będą rozpoznawane.  Dodatkowym ułatwieniem będzie to, iż nie będzie konieczności skanowania i załączania do wniosku aktów notarialnych. Wystarczającym będzie wskazanie aktu zarejestrowanego przez notariusza w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Każdy przedsiębiorca otrzymuje od notariusza potwierdzenie rejestracji aktu w tym rejestrze.

Wyjątek od powyższych zasad stanowi rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W wypadku tych podmiotów będzie można składać wnioski w formie elektronicznej lub tak jak dotychczas w formie papierowej.