firma rachunkowa

Dotacje UE w 2018.

DOTACJE UE w 2018 ROKU – BĘDZIE WYSYP NABORÓW! – PROGRAMY KRAJOWE PO IR i POWER

Rok 2018 będzie obfitował w ogromną ilość konkursów dotacyjnych, w porównaniu do lat 2014-2017.

Wynika to z faktu, że jest to rok, który będzie stanowił o wysokości środków jakie „zatrzymają” poszczególne Państwa członkowskie z wstępnie przyznanych na obecną 7 letnia perspektywę finansową UE (2014-2020). Widać to też w datach zakończenia naborów, które kończą się w listopadzie, aby dać szanse na podpisanie umów do końca grudnia 2018. Polska otrzymała najwięcej, bo ponad 82 mld €, ale sytuacja polityczna i zarzuty o braku praworządności w Polsce oraz BREXIT mogą skutecznie obniżyć budżet Polski.

Antidotum na te ryzyka może być wysoki poziom wykorzystania funduszy europejskich w Polsce. Dlatego rząd i samorządy preferują organizację konkursów dla podmiotów publicznych, gdzie łatwiej im będzie przyznać i wydać środki. Tym nie mniej również przedsiębiorcy niezależnie od swojego statusu mają szansę dużo zyskać. Na inwestycje środki mają charakter głownie zwrotny, czyli są i będą w formie  instrumentów finansowych, takich jak pożyczki unijne , głownie niskooprocentowane z programu JEREMIE, dostępne aż w 12 województwach ( za wyjątkiem woj.: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i śląskiego) , środki na wejścia kapitałowe dla innowacyjnych firm,  poręczenia kredytów inwestycyjnych jak i obrotowych z banków komercyjnych, preferencyjne leasingi finansowe  i w końcu kredyty technologiczne. Programem krajowym jest też POWER, który poprzez Bazę Usług Rozwojowych (BUR) dofinansowuje dotacją od 50% do 80% szkolenia, doradztwo i diagnozę potrzeb rozwojowych firm sektora MSP w 14 województwach (poza mazowieckim i pomorskim).

Do najciekawszych programów dotacyjnych dla MŚP startujących w I półroczu 2018 r. należą:

  1. PO IR 3.3.2 – Kredyt na innowacje technologiczne – budżet programu 550 mln zł –dotacja w formie premii technologicznej do 6 mln zł na spłatę zaciągniętego kredytu komercyjnego w jednym z 18 banków współpracujących z BGK S.A. ,na wdrożenie innowacyjnych produktów i usług na rynku powstałych w wyniku badań własnych lub zakupionych. Termin naborów w 3 rundach od 15.01.2018 do 24.05.2018 r.
  2. PO IR 3.3.3 – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych –Go to Brand – w 9 branżach eksportowych: biotechnologia i farmaceutyka, budowa i wykończenie budowli, części samochodowe i lotnicze, jachty i łodzie, kosmetyki, maszyny i urządzenia, meble, Moda Polska, sprzęt medyczny –budżet programu na rok 2018 to 150 mln zł, z czego na daną firmę może przypaść do 1 mln zł do wydania na targi, misje gospodarcze i marketing w okresie do 2 lat. Intensywność pomocy w zależności od wielkości firmy, formy wybranej pomocy publicznej i lokalizacji wynieść może od 50% do 85%. Termin naboru od 4.04.2018 do 8.05.2018 r.
  3. PO IR 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa MŚP . Budżet naboru I rundy to 700 mln zł, a minimalna wartość dotacji to 2 mln zł, a intensywność wsparcia różnych rodzajów kosztów od 45% do 85% Termin naboru od 1.03.2018 do 30.05.2018 r.
  4. PO IR 2.3.2 – Bony na innowacje dla MŚP – wsparcie firm poprzez finansowanie usług jednostek naukowych przyczyniających się do rozwoju innowacji w ich wyrobach lub usługach. Budżet programu to 70 mln zł. Maksymalnie firma może otrzymać 340 tys. zł przy 85% intensywności wsparcia. Termin naboru od 22.03.2018 do 22.11.2018 r.
  5. PO IR 2.3.4 – Ochrona własności przemysłowej –zarówna na uzyskanie jak i realizacje tej ochrony przez dochodzenia praw naruszonych na świecie. Budżet programu to 50 mln zł, a jednostkowa dotacja może wynieść już od 5.000 zł do aż 500.000 zł, jako 50% wsparcia. Termin naboru – od 6.03.2018 do 29.11.2018.  Zapraszamy do zgłaszania zapytań przez nasz formularz. Pomożemy w uzyskaniu dotacji UE.