Niestandardowe wsparcie doradczo-szkoleniowe dla firm mikro, małych i średnich z programu POWER w 2018 roku

Dynamiczny rozwój biznesu od strony technologicznej przy narastającym braku kadr i jednoczesnym wyraźnym wzroście wymagań i przewartościowaniem potrzeb przez nowe pokolenia pracowników związanych nie tylko z pracą, spowodował że pojawiły się potrzeby ponadstandardowego doradztwa i szkoleń szytego na miarę. Coraz więcej firm prywatnych znacząco rośnie, co rodzi potrzebę internacjonalizacji działań (zdobywania nowych rynków), albo delegacji władzy przez awanse wewnętrzne (zamiast szukania drogich specjalistów o których trudno), a w przypadku firm rodzinnych, konieczność mądrego zaplanowania sukcesji; Rośnie w Polsce liczba firma, w których wszystkie trzy wymienione problemy mogą występować jednocześnie!  Do tego dochodzi konieczność szukania środków do finansowania ryzykownych inwestycji,  w alternatywnych do oficjalnego sektora finansowego źródłach, nie tylko  dla start-upów, a także uwzględnienia roli kobiet- przedsiębiorców i równościowych potrzeb niepełnosprawnych oraz osób starszych 50+. Istotnym zagadnieniem staje się Prawo Zamówień Publicznych dla firm MSP w tym w aspekcie międzynarodowym oraz udział firm w tzw. partnerstwach publiczno-prywatnych z administracją samorządową (PPP). W sumie pojawia się szereg problemów do niedawna pomijanych w klasycznych kursach zarządzania czy na studiach podyplomowych.

W efekcie kadry zarządzające i właściciele spotykają problemy na pierwszy rzut oka drugorzędne, które jednak mogą zachwiać firmą w posadach, nawet doprowadzając ja do upadłości lub likwidacji, a co najmniej hamujące jej rozwój. Na te złożone potrzeby znaleziono pieniądze w PARP poprzez uruchomienie programów dotacyjnych z pogranicza doradztwa i szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Wiedza -Edukacja- Rozwój (POWER). Już niebawem- na przełomie 2018/2019 pojawią się środki na pomoc doradczą przedsiębiorcom, z wykorzystaniem mechanizmów uruchomionych w Bazie Usług Rozwojowych (www.usługirozwojowe.gov.pl) . W  ubr PARP wcielono do rządowej grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, z misją miejsca wszechstronnej pomocy doradczej przedsiębiorcom i budowania przyjaznej administracji dla firm. Na pierwszy ogień poszedł problem opodatkowania dotacji podatkiem VAT od usług doradczych finansowanych dotacją udzieloną przez  Beneficjentów (wybieranych przez PARP w konkursach pośredników, zwanych operatorami programów dotacyjnych) oraz odbiorców ostatecznych-czyli przedsiębiorców, od których wymaga się udziału własnego (od 10% do 50%). W sąsiedniej publikacji przedstawiamy pismo uzgodnione z Ministerstwem Finansów w X 2017 roku w zakresie schematu fakturowania i odliczania VAT w deklaracjach VAT przy korzystaniu z dotacji doradczych, co nie tylko księgowych powinno zainteresować, bo jest to specjalna procedura.

Obecnie trwają nabory na Operatorów regionalnych (kraj podzielono na 5 regionów, a Wielkopolska znajduje się w Obszarze 5 wraz z Dolnośląskim , Lubuskim i Zachodniopomorskim), którzy będą organizować rekrutacje uczestników (firm, osób fizycznych-właścicieli lub pracowników) lub nabory na konkursy o granty w tematach:

  • a) Akademia Menedżera MŚP – kształcenie kadr zarządzających, w tym pracowników przewidzianych do awansu na kierownicze stanowiska, m.in. w celu zastąpienia właścicieli;
  • b) Sukcesja w firmach rodzinnych – przekazanie firmy dzieciom i optymalizacja podatkowa oraz zaplanowanie podziału spadkowego, który ma nie zagrozić rozwojowi firmy;
  • c) Zarządzanie strategiczne w MŚP
  • d) Partnerstwo Publiczo- Prywatne dla MŚP
  • e) Zamówienia Publiczne dla MMŚP (krajowe i zagraniczne).
  • Oprócz tego działają już inne programy, dające wymierne korzyści, np.: 1)Early Warning!- służy przezwyciężaniu trudnych sytuacji ze wsparciem konsultantów i mentorów – doświadczonych przedsiębiorców, którzy sami niejeden kryzys mają już za sobą.

2) Cross EU Women Business Angels (WBA) – program międzynarodowy łączący kobiety- Anioły Biznesu, doświadczone przedsiębiorczynie, które chcą zostać Aniołami Biznesu i start-upy kobiet – nabór ciągły-najbliższy na 4.04.18r -szczegóły, w formularzu rekrutacyjnym pod http://www.parp.gov.pl/crosseuwba.  Zapraszamy do kontaktu z nami!