DOTACJE INWESTYCYJNE w WIELKOPOLSCE JUŻ TERAZ STARTUJ o 50 tys. zł do 5 mln zł!

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ odpowiedzialna za uruchamianie naborów na dotacje ogłosił długo oczekiwane wsparcie inwestycyjne, którego szczegóły poznamy w sierpniu 2018 roku. W tym terminie zaplanowano otwarcie dostępu do elektronicznego systemu obsługi (https://lsi.wielkopolskie.pl) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 . To nabór do podziałania 1.5.2 pn. Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów

RODO – informacja

Szanowni Państwo, przypominamy, iż w dniu 25.05.2018 r. zaczęły w Polsce obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (EU) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO lub GDPR). Wspomniane przepisy nakładają na przedsiębiorców

Ważne zmiany związane z wejściem w życie mechanizmu split payment

Z dniem 1 lipca 2018r. wejdą w życie regulacje dotyczące podzielonej płatności (tzw. split payment). Wprowadzenie tego mechanizmu stanowi element uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie ściągalności podatku VAT. Istota mechanizmu split payment polega na tym, że płatność przez nabywcę na rzecz sprzedawcy za nabyty towar bądź usługę odbywa się nie jak dotąd w jednej kwocie

Niestandardowe wsparcie doradczo-szkoleniowe dla firm mikro, małych i średnich z programu POWER w 2018 roku

Dynamiczny rozwój biznesu od strony technologicznej przy narastającym braku kadr i jednoczesnym wyraźnym wzroście wymagań i przewartościowaniem potrzeb przez nowe pokolenia pracowników związanych nie tylko z pracą, spowodował że pojawiły się potrzeby ponadstandardowego doradztwa i szkoleń szytego na miarę. Coraz więcej firm prywatnych znacząco rośnie, co rodzi potrzebę internacjonalizacji działań (zdobywania nowych rynków), albo delegacji władzy

Dotacje UE w 2018.

DOTACJE UE w 2018 ROKU – BĘDZIE WYSYP NABORÓW! – PROGRAMY KRAJOWE PO IR i POWER Rok 2018 będzie obfitował w ogromną ilość konkursów dotacyjnych, w porównaniu do lat 2014-2017. Wynika to z faktu, że jest to rok, który będzie stanowił o wysokości środków jakie „zatrzymają” poszczególne Państwa członkowskie z wstępnie przyznanych na obecną 7