RODO: Idą zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych. styczeń 18, 2018

Co to jest RODO? Od 25 maja 2018 r. zaczną w Polsce obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (EU) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO lub GDPR). Powyższe rozporządzenie na nowo

RODO: nowe wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych dla przedsiębiorców.

Już od mają zaczną obowiązywać w Polsce nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które nakładają szereg nowych obowiązków na „administratorów” oraz „podmioty przetwarzające”. Pojęcie „administratora” oraz „podmiotu przetwarzającego” w rozumieniu RODO Przez „administratora” rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby