Audyt RODO

Opracowanie i wdrożenie niezbędnej dokumentacji wymaganej przez RODO

RODO / GIODO

W świetle stale zmieniających się przepisów  dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w związku z nowym rozporządzeniem unijnym (RODO) pomagamy naszym klientom w opracowaniu i wdrożeniu niezbędnej dokumentacji wymaganej przez RODO, ustawę o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.

We współpracy z doświadczonymi, w pełnieniu roli Administratora Systemów Informatycznych (ASI) informatykiem pomagamy we wdrożeniu efektywnych rozwiązań prowadzących do zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych.

Naszym Klientom proponujemy szeroki wachlarz usług dotyczących ochrony danych osobowych, oferując kompleksową obsługę w tym zakresie.

W szczególności wspieramy naszych klientów we wszystkich czynnościach związanych z wdrażaniem RODO w przedsiębiorstwie oferując m.in.

  • szkolenia
  • audyty z zakresu ochrony danych osobowych
  • sporządzanie niezbędnej dokumentacji ochrony danych osobowych
  • bieżące wsparcie we wszystkich aspektach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  • Na życzenie klientów doradzamy w kwestiach związanych z przekazywaniem danych osobowych za granicę.